19 listopada – ON UKAZUJE ROZRZUTNĄ MIŁOŚĆ BOGA

This is a custom heading element.

24 listopada 2015

19 listopada – DLACZEGO KRZYŻ JAKO CENTRUM? ON UKAZUJE ROZRZUTNĄ MIŁOŚĆ BOGA

Dlaczego widok krzyża jest centrum życia Eugeniusza i punktem wyjścia jego duchowości – a także duchowości wszystkich, którzy uczestniczą w mazenodowskim charyzmacie? Dlaczego to ma on takie znaczenie? Dlatego że był objawieniem przemieniajacej miłości:

Szczęśliwy, tysiąckroć szczęśliwy, dzię­ki temu, co uczynił ten dobry Ojciec, mimo mej niegodności, używa­jąc wobec mnie całego bogactwa swego miłosierdzia.

Notatki z rekolekcji, grudzień 1814, w: EO I, t. XV, nr 130.

To był punkt zwrotny w życiu Eugeniusza, był on poświadczeniem bożej miłości wobec niego. Patrząc na krzyż ma świadomość, że jest w objęciach Boga, że Bóg nie poskąpił dla niego wszytskich bogactw swego miłosierdzia. Odtąd życie Eugeniusza będzie zbieżną odpowiedzią jego miłości wobec rozrzutnego Boga. Został przemieniony przez miłość, podobnie jak w historii duchowości wiele osób zostało przemienionych dzięki świadomości miłości Boga wobec nich.

Joseph LaBelle w swym studium o Eugeniuszu podsumowuje, w jaki sposób Bóg stał się pełnym miłości mistrzem wówczas, gdy Eugeniusz poświęcił swe życie, aby dać odpowiedź miłości:

Należy zwrócić uwagę, że bardzo istotny punkt dotyczący postrzegania Jezusa w życiu Eugeniusza pochodzi stąd, że dzięki swemu osobistemu doświadczeniu Syna Bożego bardzo dogłębnie poznał Boga, który rozpalił go ekspresją miłości i wdzięczności. Jego język tłumaczy zażyłość ze Zbawicielem, tego typu relację, która doprowadzi go do wzrostu w miłości do Jezusa i do umiłowania tego, co umiłował Jezus. J. LaBelle, DES HOMMES VRAIMENT APOSTOLIQUES. La Vie Apostolique des le début du Ministere de Saint Eugene de Mazenod, w: Oblatio Studia 3, Missionnaires OMI, Rome 2014, s. 33.

Miłość jest cudowniejszą siłą niż jakakolwiek inna. Jest niewidoczna – nie można jej ani zobaczyć ani zmierzyć, ale jest wystarczająco potężna, aby zmienić was w mgnieniu oka i da wam więcej radości niż obojętnie jakie dobra materialne. B. de Angelis