24 listopada – PROWADZI DO PRZEMIANY W BOGA

This is a custom heading element.

24 listopada 2015

24 listopada – DLACZEGO KRZYŻ JAKO CENTRUM? PROWADZI DO PRZEMIANY W BOGA

Styl, jakim posługuje się Eugeniusz opisując kulminacyjny punkt swego procesu nawrócenia przypomina o dobrze znanym doświadczeniu nawrócenia świętego Augustyna. Eugeniusz opisał je w następujący sposób:

Ileż razy w minionym życiu moje rozdarte i niespokojne serce wyrywało się ku swojemu Bogu, od którego się oddaliło?

…Wtedy i jeszcze w kilku innych okoliczno­ściach mogłem zauważyć różnicę. Nigdy dusza moja nie była bardziej zadowolona i nigdy nie doświadczyła większego szczęścia.

Notatki z rekolekcji, grudzień 1814, w: EO I, t. XV, nr 130.

Siła prowadząca Eugeniusza do ostatecznego nawrócenia pochodzi ze świadomości spojrzenia Zbawiciela, które się na nim kumuluje. Dla Augustyna była to świadomość, że Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem, co było zaproszeniem do radykalnej zmiany.

Wieczna Prawdo! Prawdziwa miłości! Umiłowana Wieczności! Tyś Bogiem moim, do Ciebie wzdycham dniem i nocą. Gdy po raz pierwszy Cię poznałem, Tyś mnie do siebie przygarnął, żebym zobaczył, iż powinienem coś ujrzeć, a także – iż nie jestem jeszcze zdolny do ujrzenia tego. Schłostałeś słabość mego wzroku, przemożnym uderzywszy we mnie blaskiem, aż zadrżałem z miłości i zgrozy. Zrozumiałem, że jestem daleko od Ciebie – w krainie, gdzie wszystko jest inaczej. I zdało mi się, że słyszę Twój głos z wyżyny: „Jam pokarm dorosłych, dorośnij, a będziesz mnie spożywał – i nie wchłoniesz mnie w siebie, jak się wchłania cielesny pokarm, lecz ty się we mnie przemienisz (Conf. VII, 10,16).

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
1 J 4,16.

Jam pokarm dorosłych, dorośnij, a będziesz mnie spożywał i nie wchłoniesz mnie w siebie, jak się wchłania cielesny pokarm, lecz ty się we mnie przemienisz. Św. Augustyn