26 listopada – ON MOŻE POKONAĆ GRZECH

This is a custom heading element.

3 grudnia 2015

26 listopada – DLACZEGO KRZYŻ JAKO CENTRUM? ON MOŻE POKONAĆ GRZECH

Widok krzyża otwiera Eugeniuszowi oczy:

Byłem w stanie grzechu ciężkiego, i to właśnie było powodem mojego bólu.

Etymologia słowa śmiertelny ma związek ze śmiercią. Grzech śmiertelny to taki, który prowadzi do śmierci relacji osoby z Bogiem. Na czym polegał grzech śmiertelny Eugeniusza? Czy był to czyn, którego się dopuścił? Czy był to normalny stan śmiertelnych uczynków? Tego nigdy się nie dowiemy, to należy do jego prywatnego życia. Jednak sam tekstu o Wielkim Piątku zaprasza mnie, do odnalezienia w nim odpowiedzi. W jaki sposób widok krzyża ukazuje Eugeniuszowi to, co było śmiertelne w jego relacji z Bogiem? Kluczem do odpowiedzi są słowa: Szukałem więc szczęścia poza Bogiem. Swe serce nazywa zranionym, udręczonym, ponieważ odwrócił się od Boga.

Czyż mogę zapomnieć te gorzkie łzy, jakie na widok krzyża popłynęły z moich oczu w ów Wielki Piątek? Ach, przecież one wypływały z serca i nic nie mogło ich powstrzymać. Byłem w stanie grzechu ciężkiego, i to właśnie było powodem mojego bólu.

Tutaj odnajdujemy, jak otwierają mu się oczy, moment ostatecznego nawrócenia, wybór bożego życia a nie śmierci.

Nigdy dusza moja nie była bardziej zadowolona i nigdy nie doświadczyła większego szczęścia. Pośród tego potoku łez, pomimo bólu, lub właśnie dzięki niemu, moja dusza wzniosła się ku swemu ostatecznemu celowi, ku Bogu, jej jedynemu dobru, którego utratę żywo odczuwała.

Notatki z rekolekcji, grudzień 1814, w: EO I, t. XV, nr 130.

Widok miłości bożej w znaku krzyża przemienił Eugeniusza. Jego zranione i udręczone serce zostało dotknięte bożą miłością. Dlatego ze świętym Pawłem może ogłosić: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Rz 8, 32-35

W chwili, gdy w swoim sercu macie tę cudowną rzecz, którą nazywa się miłością, i odczuwacie jej głębię, jej słodycz i uniesienie, odkryjecie, że świat dla was się zmienił. J. Krishnamurti