3 grudnia – ROZWIJAĆ ZWYCZAJ CZĘSTEGO STAWANIA W OBECNOŚCI ZBAWICIELA

This is a custom heading element.

4 grudnia 2015

3 grudnia – ROZWIJAĆ ZWYCZAJ CZĘSTEGO STAWANIA W OBECNOŚCI ZBAWICIELA

Jeśli zestawimy życie w obecności Boga wraz z życiem w obecności Jezusa ukrzyżowanego, dotykamy zwornika duchowości Eugeniusza. Pierwszym jest ogólna zasada duchowości, drugim specyficzne rozumienie Eugeniusza dotyczące obecności jego Umiłowanego:

Byłoby czymś pożądanym mieć ciągle przy sobie wiernego przyjaciela, który będzie mi przypominał o mym [strona 15] umiłowanym zwłaszcza wtedy, gdy obowiązki sprawią, że będę go tracić z pola widzenia. Z powodu braku takiego przyjaciela będę stosował inne środki, na przykład będę wznosił swoją duszę ku Bogu za każ­dym razem, gdy zabije zegar, gdy ktoś zapuka do drzwi, gdy przejedzie powóz itd. Ten zwyczaj jest już mi znany, muszę go jedynie kon­tynuować.

Innym środkiem, który przyzwyczai mnie do jak najczęstszego trwania w obecności Pana, jest stosowany przez dobrego i godnego szacunku ojca Emery’ego. Miał on małe pudełko wypełnione drob­nym groszkiem. Za każdym razem, gdy myślał o Bogu, przekładał ziarenko do innego pudełka: następnie każdego wieczora podliczał, ile razy w ciągu dnia jednoczył się z Bogiem, porównywał z po­przednim dniem, a jeśli nie myślał o Nim przynajmniej co kwadrans, wyznaczał sobie pokutę. Oto, co czynił ten czcigodny starzec pośród swych rozlicznych obowiązków.

Regulamin wyjęty z mych rekolekcji w Aix, grudzień 1812, w: EO I, t. XV, nr 109.

Przykład bardzo prostych ćwiczeń, aby nam pomóc w nabraniu większej świadomości obecności Boga. Brat Lawrence, którego mądrość została zamieszczona w książeczce La Pratique de la Présence de Dieu, dotyka sedna sprawy:

Ludzie wymyślają środki i metody, aby dość do bożej miłości, uczą się reguł i wykorzystują sposoby, aby przypominać sobie o tej Miłości, wydaje się jednak, że świat przeszkadza w dochodzeniu do tej świadomości obecności Boga. Tymczasem mogłoby to być takie proste. Czyż nie szybciej i łatwiej wykonywać po prostu naszą codzienną prace całkowicie dla tej miłość? Brat Lawrence