8 grudnia – POTRZEBA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO W ROZEZNANIU

This is a custom heading element.

6 stycznia 2016

8 grudnia – OCZYMA UKRZYŻOWANEGO PANA: POTRZEBA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO W ROZEZNANIU

Duchowa droga wymaga towarzysza i rozeznania. W przypadku Eugeniusz ta droga zdawała się prowadzić go w kierunku kapłaństwa. Poszukiwał pomocy, aby to rozeznać:

po zasięgnięciu rady w Pary­żu u jednego z najlepszych kierowników, jacy istnieją na świecie

List do matki, 23-24.03.1809, w: EO I, t. XIV, nr 49.

Mowa tutaj o sulpicjaninie, księdzu Antonim Duclaux, z którym skontaktował się listownie. Nie tylko zachęcał Eugeniusza, aby został kapłanem, ale przez 20 kolejnych lat był jego przewodnikiem duchowym w najważniejszych życiowych sprawach.

Kolejną osobą, u której szukał rady, aby pomóc mu w rozeznaniu, był ojciec Magy, który aż do kasaty zakonu był jezuitą:

To właśnie z tym świątobliwym księdzem prowadziłem szcze­gółową korespondencję, zdając mu sprawozdanie z mego życia du­chowego.

List do matki, 23-24.03.1809, w: EO I, t. XIV, nr 49.

Nasz Bóg jest większy niż nasze własne serce i nasz duch. Zbyt łatwo ulegamy, aby pragnienia naszego serca i spekulacje naszego ducha traktować jako wolę bożą. Zatem potrzebujemy przewodnika, kierownika, doradcy, aby pomógł nam rozróżnić głos Boga od wszystkich innych głosów biorących się z naszych własnych, ciemnych, dalekich i będących poza nasza kontrolą nieuprządkowań lub władz. Henri Nouwen