9 grudnia – POWOŁANIE TAK JASNE JAK SŁOŃCE W POŁUDNIE W NAJPIĘKNIEJSZYM DNIU

This is a custom heading element.

6 stycznia 2016

9 grudnia – OCZYMA UKRZYŻOWANEGO PANA: POWOŁANIE TAK JASNE JAK SŁOŃCE W POŁUDNIE W NAJPIĘKNIEJSZYM DNIU

Ojciec Magy, który towarzyszył Eugeniuszowi w rozeznaniu jego powołania, napisał do niego kilka motywujących listów. Oto, co Eugeniusz napisał na jego temat:

Ten Święty Zakonnik rzeczywiście napełniony bożym Duchem i bardzo doświadczony w prowadzeniu dusz; były przepełnione światłem i mądrym prowadzeniem. Niestety ten, któremu je powierzył, spalił je przez nieuwagę.

Notatka Eugeniusz na dole kopii trzech fragmentów listów ojca Magy (Archiwum Domu Generalnego)

Pewna i przekonująca konkluzja ojca Magy w rozeznaniu Eugeniusza była następująca:

Po tylu zebranych okolicznościach, dowody i nowe poszukiwania są niepotrzebne, pana powołanie jest tak jasne jak słońce w południe, w najpiękniejszym dniu…

Powołanie rozeznane oczyma Chrystusa, aby jako kapłan być jego współpracownikiem. Kolejny fragment pokazuje fragment walki, jaką Eugeniusz musiał stoczyć ze swoją matką, która sprzeciwiała się jego zamiarowi zostania kapłanem.

Proszę być przekonanym, że u końca mojej kariery, odczuwałabym szczęście widząc że w świętym posługiwaniu zastępuje mnie osoba taka jak pan. Obym miał ufność w miłosierdzie mojego Boga za popełnione w nim winy! Za zuchwalstwo ze swej strony uznałbym, gdybym z własnej woli postanowił wprowadzić pana do świętego kapłaństwa, aby zabrać pana godnej szacunku rodzinie, dla której jest pan jedyną nadzieją i jedyną pociechą. Ale najwyższy Mistrz, do którego najchętniej należą wszyscy pierworodni, sam zaangażował się, aby natchnąć i jak Abrahama zobowiązać pana do tej ciężkiej ofiary.

List Augustyna Magy do Eugeniusza, 1807 – 1808

Zaproszenie dla nas, abyśmy dzisiaj w naszej własnej, mazenodowskiej duchowości zastanowili się nad sobą i oczyma Zbawiciela spojrzeli na rozwój naszego chrześcijańskiego powołania.

Każdy w życiu ma swe własne powołanie lub specyficzną misję; każdy powinien podjąć wyznaczone i konkretne zadanie, które wymaga, aby je spełnić. Po tym względem jest się niezastąpionym i nasze życie nie może zostać powtórzone, a zatem każdy ma jedyne zadanie, podobnie jak i specyficzną okazję, aby je wypełnić. Viktor E. Frankl