4 stycznia – BÓG PRZYGOTOWUJE NARZĘDZIE

This is a custom heading element.

6 stycznia 2016

4 stycznia – JUBILEUSZ DWUSTULECIA: W JAKI SPOSóB MOGĘ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO DWUSETNEJ ROCZNICY ZAŁOŻENIA OBLATóW I ŻYCIA MISJONARSKIEGO? BóG PRZYGOTOWUJE NARZĘDZIE

Skoro przygotowujemy się do obchodów dwustulecia naszego istnienia, codziennie będę was zapraszał do refleksji i uczynienia kroku naprzód. Nie chodzi jedynie o przytaczanie wydarzeń historycznych, które chcemy sobie przypomnieć, ale raczej sposób, w jaki Pan przygotował Eugeniusza de Mazenoda i w jaki sposób posłużył się nim, aby założyć Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Tak jest z historią Boga, nad którą będziemy się zastanawiać, ale nie tylko jako bierni widzowie. Przygoda, jaką Bóg zapoczątkował w życiu Eugeniusza nadal nas dotyczy i angażuje jako członków mazenodowskiej rodziny Misjonarzy Oblatów, świeckich Stowarzyszonych, AMMI, partnerów w misji, pracowników i przyjaciół oblatów…

To, czego Bóg dokonał w życiu Eugeniusza i przez niego, będzie kontynuował także teraz w nas i przez nas. W tym miejscu znajduję odpowiedź na pytanie: W jaki sposób mogę przygotować się do obchodów dwustulecia założenia Oblatów i życia misjonarskiego? Po prostu pozwalając Bogu, aby nas kształtował i posługiwał się nami jako swymi narzędziami w kontynuowaniu pracy rozpoczętej przez Eugeniusza.

We wrześniu przyszłego roku reprezentanci Misjonarzy Oblatów zbiorą się w Rzymie na ważnym spotkaniu – Kapitule Generalnej. Przed tym wydarzeniem odmawiamy specjalną modlitwę. Dostosowałem ją nieco dla tych, którzy nie są zakonnikami, oblatami, ale którzy chcieliby ją odmawiać w okresie dwustulecia naszego istnienia. W niej odnajdą ducha i będą mieli udział w naszym jubileuszu:

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Tobie za charyzmat, jaki odziedziczyliśmy po świętym Eugeniuszu de Mazenodzie. Ty nas wzywasz do życia misjonarskiego, abyśmy głosili Ewangelię najbardziej opuszczonym: Posłał mnie głosić Ewangelię ubogim. Ubogim jest głoszona Ewangelia. Podczas przygotowań do obchodów dwusetlecia naszego istnienia prosimy Cię, abyś udzielił nam, na nowo, daru postawienia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w centrum naszego życia i posłannictwa. Nadal słyszymy T wezwanie do osobistego i wspólnotowego nawrócenia; pomóż nam być solą ziemi i światłem świata, abyśmy przez nasze słowa i czyny stawali się autentycznymi świadkami Twojego Królestwa. Prosimy Cię, Panie, ześlij nam swego Ducha, aby nas wspierał w stawaniu się oblatami rozpalonymi Twoją miłością, gotowymi na każdy wysiłek, aby wszędzie rozszerzać Twoje Królestwo.

Ojcze, prosimy Cię o to za wstawiennictwem naszej Matki, Maryi Niepokalanej, i świętego Eugeniusza de Mazenoda. Amen.