11 stycznia – SŁUŻYĆ TYM, KTÓRZY NAjBARDZIEJ TEJ POMOCY POTRZEBUJĄ

This is a custom heading element.

14 stycznia 2016

11 stycznia – JUBILEUSZ DWUSTULECIA: ŚCIŚLE OKREŚLONA STRATEGIA MISJONARSKA – SŁUŻYĆ TYM, KTóRZY NAjBARDZIEJ TEJ POMOCY POTRZEBUJĄ ORAZ W JĘZYKU, KTóRY ROZUMIEJĄ.

Karol Forbin-Janson, kapłan i przyjaciel Eugeniusza, zaprosił go do przyłączenia się do grupy Misjonarzy Francji, którzy w języku francuskim głosili kazania w całej Francji. W krótkim, poniższym fragmencie widzimy naleganie Eugeniusza i jego przyszłych towarzyszy na konieczność głoszenia kazań w języku prowansalskim dla dobra opuszczonych mieszkańców prowansalskich wiosek.

Serce Eugeniusza poruszyła i do dania odpowiedzi pociągnęła sytuacja ludności Prowansji, którzy nie byli w sposób adekwatny objęci normalna posługą Kościoła.

Może teraz zapytasz mnie, dlaczego skoro chcę być misjonarzem, nie przyłączę się do was z małym zespołem, jaki mógłbym zebrać… Jednak musi nas powstrzymywać fakt, że nasze okolice są pozbawione jakiejkol­wiek pomocy i że lud daje pewną nadzieję na nawrócenie, a zatem nie można go opuszczać. Otóż przyłączenie się do was równałoby się ich opuszczeniu, ponieważ tylko my, a nie wy, możemy im się przydać. Trze­ba mówić ich językiem, żeby być przez nich słyszanym; trzeba głosić ka­zania po prowansalsku.

List do Forbin Jansona, 28.1.10.1814, w: EO I, t. VI, nr 2.

Widok tego zła poruszył serca kilku kapłanów gorliwych o chwałę Bożą, kochających Kościół i gotowych poświęcić siebie – gdyby było potrzeba – dla zbawienia dusz.

Przedmowa do Konstytucji i Reguł

Oblaci, będąc bardzo blisko ludzi, wśród których pracują, zawsze pozostaną uważni na ich aspiracje i wartości. Niech się nie boją jasno przedstawiać wymagań Ewangelii. K 8