13 stycznia – UTWORZYĆ OŻYWCZY ZACZĄTEK

This is a custom heading element.

14 stycznia 2016

13 stycznia – JUBILEUSZ DWUSTULECIA: DZIELONE MARZENIE, ABY UTWORZYĆ OŻYWCZY ZACZĄTEK, KTóRY BĘDZIE ŹRóDŁEM ŻYCIA DLA INNYCH

Dla Eugeniusza nadszedł czas, aby zacząć zapraszać inne osoby do przyłączenia się do jego misyjnego projektu. Jako członkowie mazenodowskiej rodziny, świeccy i zakonnicy, jesteśmy zaproszeni, aby w tych powołaniowych tekstach dostrzec coś z naszego własnego powołania, aby nasz chrzest przeżywać w duchu świętego Eugeniusza.

W poniższym liście Eugeniusz zaprasza Hilarego Auberta, rektora seminarium z Limoges do przyłączenia się i podaje mu główne powody istnienia nowej grupy misjonarzy: tragiczna sytuacja religijna ubogich oraz rzadkość misjonarzy, którzy przez posługę przepowiadania i ich wysiłki pomogliby im zwyciężyć potęgę zła. W naszych czsach to zaproszenie jest ciagle aktualne.

Dobro, które sobie wytyczamy, powinno zaradzić najbardziej naglącemu złu. Tym zajmuje się mniej osób, a nic nie jest bardziej niezbędne…. O, drogi przyjacielu, gdy­by ksiądz zechciał przyłączyć się do nas! Zaczęlibyśmy od księdza ojczy­zny, w której religia niemal wygasła, podobnie jak w niezmiernie wielu miejscach. Ośmielam się niemal powiedzieć, że ksiądz byłby konieczny.

List do Hilarego Auberta z 1815 roku, w: EO I, t. VI, nr 3.

Kontynuując refleksję nad zapraszającym listem Eugeniusza do Hilarego Auberta znajdujemy w nim główny zrąb myśli i działania Eugeniusza – stworzyć wspólnotę, która byłaby ożywczą komórką w świecie. Eugeniusz posługuje się słowem zaczątek, które jest aluzją do wspólnoty będącej źródłem życia dla innych, podobnie jak jest nim jądro w grupie komórek lub zalążek owocu lub serce dla istoty żywej Stowarzyszenie Młodzieży w Aix założył po to, aby ono było zaczynem w społeczeństwie Aix. Również misjonarze mieli być zaczynem w społeczeństwie, ścisłą grupą osób, która byłaby źródłem życia dla innych.

Aby być ożywczą siłą we Francji, misjonarze powinni prowadzić takie życie, aby ono było ożywcze dla innych. Potrzebne było staranie, aby stawać się świętymi, żyć przykazaniem miłości, według Reguły oraz przejrzyste życie na wzór apostołów. Aby być ożywczą siłą we współczesnym świecie, członkowie mazenodowskiej rodziny, świeccy i zakonnicy, są wezwani do prowadzenia takiego stylu życia, aby być rdzeniem społeczeństwa.

Ach, gdybyśmy mogli stworzyć zaczątek, wkrótce przyłączyliby się do niego ci, którzy są w diecezji najgorliwsi. Proszę pomyśleć trochę o tym przed Bogiem. Ksiądz wie, że by realizować dobro w naszych okolicach, potrzeba ludzi miejscowych, którzy znają język. O, proszę nie wątpić, że w naszym Zgromadzeniu nie staniemy się świętymi jako niezależni, lecz jako zjednoczeni więzami najczulszej miłości, przez ścisłe podporządko­wanie się Regule, którą byśmy przyjęli itd., itd. Żylibyśmy ubogo, po apostolsku itd.

List do Hilarego Auberta z 1815 roku, w: EO I, t. VI, nr 3.

(Hilary Aubert nigdy nie wstąpił do Misjonarzy Prowansji).