15 stycznia – JESTEŚMY KONIECZNI DZIEŁU

This is a custom heading element.

15 stycznia 2016

15 stycznia – JUBILEUSZ DWUSTULECIA: PRZYPOMNIENIE, ŻE JESTEŚMY KONIECZNI DZIEŁU, DO PODJĘCIA KTóREGO BóG NATCHNĄŁ EUGENIUSZA

Bóg natchnął Eugeniusza, aby założył misyjne zgromadzenie. Ten sam Bóg zaprasza innych do odegrania koniecznej roli dla dobra misji. Zaproszenie skierowane do księdza Tempiera na przestrzeni lat powraca niczym echo w życiu tych, którzy czują się wezwani do uczestnictwa w charyzmacie i duchowości Eugeniusza. To nie kwestia przejściowego kaprysu; wręcz przeciwnie, chodzi o przekonanie, że najbardziej opuszczeni potrzebują nas, aby w ich życiu dokonała się zmiana.

A zatem, mój drogi, nie wchodząc w szczegóły, mówię księdzu, że ksiądz jest potrzebny do dzieła, które Pan nam zlecił. Ponieważ głowa Ko­ścioła jest przeświadczona, że w nieszczęsnym stanie, w jakim znajduje się Francja, tylko misje mogą ponownie sprowadzić ludzi do wiary, którą fak­tycznie utracili, gorliwi duchowni z różnych diecezji jednoczą się, aby wspie­rać zamysł najwyższego pasterza. Poczuliśmy nieodzowną konieczność po­służenia się tym środkiem na naszych terenach i, pełni ufności w dobroć Opatrzności, położyliśmy fundamenty pod dzieło, które stale będzie dostar­czać naszym wioskom gorliwych misjonarzy.

List do Henryka Tempiera, 9.10.1815, w: EO I, t. VI, nr 4.

W ciągu naszego życia papieże mówili o miejscach i okolicznościach, gdzie sytuacja woła o nadzieję. Dzisiaj papież Franciszek bezspornie kontynuuje tę tradycję. Za każdym razem, gdy słyszę, jak zaprasza nas do bycia wrażliwymi na potrzeby naszych czasów i odpowiadania na nie, słyszę echo głosu Eugeniusza. Ci dwaj ludzie swój wzrok utkwili w krzyżu i w miłości Zbawiciela względem najbardziej opuszczonych. Oto dlaczego Eugeniusz położył fundamenty pod dzieło, które stale będzie dostarczać naszym wioskom gorliwych misjonarzy. Eugeniusz i Franciszek zapraszają nas, abyśmy jubileusz dwustulecia naszego istnienia świętowali z odnowionym zaangażowaniem wobec krzyża i miłością Zbawiciela wobec najbardziej opuszczonych.

Wezwanie Jezusa Chrystusa, posłyszane w Kościele poprzez potrzeby zbawienia ludzi, jednoczy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. K 1

W rzeczy samej wszędzie nasze posłannictwo polega na tym, aby najpierw iść do tych ludzi, których sytuacja woła o nadzieję i zbawienie, jakie w pełni może przynieść tylko Jezus Chrystus. Są to różnego rodzaju ubodzy – im dajemy pierwszeństwo. K 5