Poznań – Poszerzona Rada Prowincjalna

This is a custom heading element.

1 lutego 2016

Uroczystą Mszą św. rozpoczęła się w Poznaniu Poszerzona Rada Prowincjalna. Rozmawiano o bieżących sprawach dotyczących prowincji.

W dniach od 30-31 stycznia 2016 r. odbyło się w Poznaniu posiedzenie Poszerzonej Rady Prowincjalnej, na której były poruszone bieżące sprawy, a także zastanawiano się nad długofalowymi priorytetami prowincji. W skład rady poszerzonej wchodzą: o. Antoni Bochm OMI – prowincjał, o. Józef Wcisło OMI – I radny, o. Marian Puchała OMI – II radny i Wikariusz Prowincjalny, o. Paweł Zając OMI – III radny, o. Jerzy Ditrich OMI – IV radny, o. Sławomir Dworek OMI – V radny i br. Rafał Dąbkowski OMI – VI radny, o. Józef Czernecki OMI – ekonom prowincjalny, o. Paweł Latusek OMI – sekretarz prowincjalny, a także superiorowie delegatur i misji, przełożeni miejscowi, dyrektorzy dzieł oblackich (Prokura Misyjna, Misyjne Drogi), dyrektor Sekretariatu Powołań, mistrz nowicjatu, dyrektor formacji ustawicznej, prowincjalny prefekt studiów, przewodniczący komisji prowincjalnych i oblaci zaproszeni przez prowincjała (Dyrektorium Polskiej Prowincji 290). Po radzie poszerzonej, w dniach 31 I – 01 II 2016 r., odpbyło się zwyczajne spotkanie Rady Prowincjalnej.

Zgodnie z 291 p. Dyrektorium „Rada poszerzona jako ciało doradcze prowincjała z radą, zbiera się przynajmniej raz w roku w celu omówienia bieżących spraw prowincji”.

MW OMI/Poznań