9 lutego – WIZJA ZAŁOŻENIA ZGROMADZENIA

This is a custom heading element.

9 lutego 2016

CO WYDARZYŁO SIĘ 25 STYCZNIA 1816 ROKU? URZECZYWISTIŁA SIĘ WIZJA ZAŁOŻENIA ZGROMADZENIA.

Czego dokonała nowopowstała 25 stycznia 1816 roku wspólnota misjonarzy? Kilka tygodni wcześniej Eugeniusz napisał do Henryka Tempiera odnośnie programu tego dnia:

W czasie tego spotkania zatrzymamy się nad regulaminem, którego będziemy przestrzegali; będziemy obradowali nad sposobem spełniania dobra; będziemy się wzajemnie wspomagać radami i tym, czym dobry Bóg natchnie każdego z nas dla naszego wspólnego uświęcenia; następnie rzu¬cimy nasze pierwsze światło na budowanie Kościoła i ludzi.

List do Henryka Tempiera, 13.12.1815, w: EO I, t. VI, nr 7.

Po blisko trzech latach pracy ze Stowarzyszeniem Młodzieży Eugeniusz wiedział, że, aby zapewnić jedność wspólnocie i skierować ją ku jednemu celowi, bardzo konieczna jest Reguła. Dla niego Reguła to coś więcej niż zbiór zasad zapewniających danej wspólnocie skuteczne funkcjonowanie. Reguła była wyrazem ideału ożywiającego wspólnotę, wizją, która powinna być przewodnikiem dla podejmowanych na co dzień dzieł i określać środki, aby ten cel osiągnąć.

Później Eugeniusz potwierdzi Henrykowi Tempierowi nakreślenie bardziej ostatecznej wersji Reguły:

…Proszę się zająć naszym statutem… Proszę przeczytać świętego Filipa Nereusza i naszą prośbę przedstawioną wikariuszom generalnym…

List do Henryka Tempiera, 15.12.1816, w: EO I, t. VI, nr 16.

Kiedy dawne opinie i reguły są odkładane do lamusa, strata nie może być możliwie oceniona. Począwszy od tej chwili nie mamy żadnej busoli, która nas prowadzi i nie możemy w wyraźny sposób poznać, do jakiego portu nas poprowadzi. Edmund Burke