„Drzwi Święte” i Misjonarz Miłosierdzia na Świętym Krzyżu

This is a custom heading element.

15 lutego 2016

Trwa Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, podczas którego Ojciec Święty Franciszek udzielił odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami wszystkim wiernym, którzy odbędą pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w bazylikach większych w Rzymie, a także do katedry i kościołów wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego. 

Aby wierni diecezji sandomierskiej oraz pielgrzymi nawiedzający bazylikę mniejszą i sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu mogli korzystać z daru Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, pasterz naszej sandomierskiej diecezji biskup Krzysztof Nitkiewicz Dekretem z dnia 10 lutego br., postanowił o otwarciu nowych „Drzwi Świętych” m.in w bazylice na Świętym Krzyżu.

Odpust zupełny Roku Miłosierdzia związany jest z przejściem przez „Drzwi Święte” w wyznaczonej świątyni. Wierni zatem przybywający na Święty Krzyż mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami – sakramentalna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Papieża.

Uroczyste otwarcie „Drzwi Świętych” nastąpi w II niedzielę Wielkiego Postu – 21 lutego. Naszej modlitwie będzie przewodniczył ks. kan. Jerzy Beksiński, dziekan dekanatu świętokrzyskiego.

Pragniemy także poinformować, że papież Franciszek na czas trwania Roku Miłosierdzia mianował o. Władysława Kozioła OMI Misjonarzem Miłosierdzia. Na podstawie decyzji Papieża Franciszka o. Władysław otrzymał prawo do rozgrzeszania tzw. grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

OMI/Święty Krzyż