Święty Krzyż – Brama Miłosierdzia otwarta

This is a custom heading element.

22 lutego 2016

Wczoraj w bazylice mniejszej na Świętym Krzyżu ks. kan. Jerzy Beksiński, dziekan dekanatu świętokrzyskiego wraz z o. Władysławem Koziołem OMI – Misjonarzem Miłosierdzia otworzyli uroczyście Bramę Miłosierdzia.

Ceremonia rozpoczęła się w kruchcie bazyliki, gdzie została odmówiona modlitwa na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia oraz proklamowana Ewangelia miłosierdzia, zapraszająca do radowania się miłością, jaką nieustannie Bóg okazuje każdemu stworzeniu. Następnie po słowach księdza Dziekana – Otwórzcie bramy sprawiedliwości byśmy weszli i złożyli dzięki Panu. Oto jest brama Pana, wejdźmy przez nią aby otrzymać miłosierdzie i przebaczenie – ruszyła uroczysta procesja do ołtarza.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił o. Krzysztof Jamrozy OMI, mistrz Nowicjuszy. Nawiązując  w niej do dzisiejszej Ewangelii powiedział: Kościół ofiarując nam dziś ewangeliczny fragment opisujący scenę Przemienienia zachęca nas, byśmy wraz z trójką Apostołów kontemplowali oblicze Chrystusa jaśniejące chwałą Bóstwa, byśmy poruszeni Jego widokiem zechcieli powtórzyć za Piotrem: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, dobrze, że jesteśmy przy Tobie, dobrze, że możemy zgromadzić się na górze Świętego Krzyża tak blisko Ciebie. Jest nam to potrzebne, bo jakże często podobni jesteśmy do Piotra, Jakuba i Jana, którzy na widok modlącego się Jezusa zasypiają. I nam powszednieje modlitwa, niedzielna Eucharystia, w czasie której, być może raz czy drugi zerkniemy na zegarek, a perspektywa przyjęcia Komunii Świętej, ciała Boga żywego, nie powoduje przyśpieszonego bicia serca.

Kontynuując dalej tę myśl o. Krzysztof stwierdził: Jezus doskonale wie, że potrzebujemy impulsów, które budzą nas z letargu, które pomagają nam głębiej przeżywać rzeczywistość wiary tak nam dobrze, wydawałoby się znanej. I takim impulsem jest i Wielki Post, i ogłoszony 8 grudnia przez papieża Franciszka rok miłosierdzia.

W dalszym słowie o. Jamrozy zwrócił uwagę na symbolikę Bramy Miłosierdzia oraz znaczenie posługi Misjonarza Miłosierdzia: W przeżywaniu roku miłosierdzia towarzyszą nam liczne znaki. Jednym z nich są misjonarze miłosierdzia – wybrani kapłani mający być znakiem Boga Ojca przygarniającego tych, którzy starają się o przebaczenie. Otrzymując od Ojca Świętego władzę rozgrzeszania z grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej mają być zwiastunami radości i przebaczenia. Jak było to już ogłaszane, do pełnienia tej zaszczytnej posługi w naszym świętokrzyskim sanktuarium wybrany został ojciec Władysław Kozioł OMI. Ale oprócz kapłanów spowiedników ze specjalnymi uprawnieniami w przeżywaniu roku miłosierdzia towarzyszy nam jeszcze jeden znak. To „Brama miłosierdzia”. Pierwszą otworzył papież Franciszek w bazylice świętego Piotra w Rzymie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bramy kolejne otwarte zostały w katedrach, bazylikach i kościołach stacyjnych całego świata. Taka symboliczna brama w naszej bazylice otwarta została właśnie na początku tej Mszy świętej. Wejście przez nią, w zamyśle Ojca Świętego Franciszka ma wyrażać odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, który przyjmuje wszystkich i wychodzi osobiście na spotkanie każdego. Przejście przez Święte Drzwi ma sprawić, że poczujemy się uczestnikami tajemnicy miłości porzucając wszelkie formy lęku i strachu, żyjąc raczej radością spotkania z łaską, która wszystko przemienia.

W naszej wspólnej modlitwie udział wzięli uczestnicy rekolekcji powołaniowych, które od piątku trwają w naszym klasztorze oraz Skauci Europy. Tym razem młodzież przybyła m.in. z województwa wielkopolskiego, opolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Ich duchowym opiekunem jest o. Dominik Ochlak OMI, asystent w Sekretariacie Powołań.

OMI/Święty Krzyż