Święty Krzyż – Koncert Galowy III Regionalnego Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej

This is a custom heading element.

14 marca 2016

W piątą niedzielę Wielkiego Postu 13 marca 2016 roku w bazylice mniejszej pw. Trójcy Świętej w sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego odbył się Koncert Galowy III Regionalnego Przeglądu Pieśni Pasyjnej i Pokutnej.

Organizatorami przeglądu byli Wójt i Rada Gminy Nowa Słupia, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu przy współpracy z Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na czele z panem dyrektorem Piotrem Sepioło.

Laureaci przeglądu zostali wyłonieni podczas eliminacji, które miały miejsce w sobotą 12 marca br., w świętokrzyskiej bazylice.

Jury w składzie: dr Maria Zawartko i dr Iwona Polak (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego z Wrocławia) oraz Michał Stachurski (Wojewódzki Dom Kultury z Kielc) spośród 46 podmiotów wykonawczych (w sumie 530 osób!), wyłoniło następujących laureatów:

a. w kategorii Soliści: 1 miejsce Lisowska Amelia, 2 miejsce Piotr Kędziora i 3 miejsce Wiktoria Gruszka;
b. w kategorii Zespoły Wokalne: 1 miejsce Zespół Wokalny Golica; 2 miejsce Schola to My, 3 miejsce Szkolne Nutki;
c. w kategorii chóry: 1 miejsce Chór z Parafii św. Józefa z Zagnańska, 2 miejsce Chór z Parafii Matki Bożej Bolesnej z Korytkowa Dużego i 3 miejsce Chór Nowina;
d.    w kategorii Zespoły Ludowe: 1 miejsce Zespół Śpiewaczy „Echo Łysicy” z Bielin, 2 miejsce „Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej”, 3 miejsce „Zespół Śpiewaczy Górnianecki” z Górna i wyróżnienie „Zespół Śpiewaczy Chełmowianki” z Nowej Słupi.

Jury przyznało także nagrodę Grand Prix dla Chóru Antidotum. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki. Dodatkowo jury przyznało wyróżnienia: dla akompaniatora Zespołu „Echo Łysicy” Grzegorza Michty oraz dla Macieja Łasińskiego i Krzysztofa Korbana.

Koncert Galowy uświetnili swoją obecnością: w imieniu Starosty Powiatu Kieleckiego obecny był radny Bogdan Gierada. Obecny był także Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, Przewodniczący Rady Gminy Nowa Słupia Sylwester Kozłowski oraz Radni i Wójt z Bielin Sławomir Kopacz.

Patronatem Honorowym III Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej objęli Biskup Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Sandomierski, Agata Wojtyszek –  Wojewoda Świętokrzyski, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Michał Godowski – Starosta Powiatu Kieleckiego. Patronat Medialny nad Przeglądem sprawowali: TVP 3 Kielce, Radio Kielce oraz Echo Dnia.

Celem przeglądu była popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej, odkrywanie wartości chrześcijańskich przez śpiew pieśni wielkopostnych i pokutnych, odkrywanie tajemnicy wiary katolickiej – Męki Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Z roku na rok liczba uczestników wzrasta. Atmosfera jaka panowała zarówno podczas eliminacji jak i dzisiejszego koncertu pozwoliła wszystkim uczestnikom i słuchającym na przeżycie duchowej uczty. Treść, tematyka i wysoki poziom wykonania zaprezentowanych utworów pozwoliły niewątpliwie jeszcze bardziej zgłębić tematykę pasyjną i pokutną jaka towarzyszy w okresie Wielkiego Postu, który jest czasem przygotowania do Świąt Paschalnych.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

OMI/ Święty Krzyż