Wielkanoc – Życzenia o. Prowincjała

This is a custom heading element.

24 marca 2016

Drodzy Państwo!

Tegoroczną paschalną radość potęgują przeżywane rocznice-jubileusze: wraz z całym Kościołem przeżywamy Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia, w Kościele polskim świętujemy 1050-lecie chrztu Polski, a w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej uroczyście obchodzimy 200-lecie założenia naszej rodziny zakonnej.

W tym, jakże wyjątkowym czasie, umocnieni łaskami tyle co zakończonego Roku Życia Konsekrowanego, w wielkopostnej wędrówce wiary zbliżamy się z Jezusem do Jerozolimy, aby kolejny raz przeżyć wydarzenia Paschalnego Triduum. Droga, którą w tym okresie przemierzamy, naznaczona jest stacjami Drogi krzyżowej, bolesnymi tajemnicami Różańca świętego oraz treściami zawartymi w Gorzkich żalach i w kazaniach pasyjnych. Idąc z Jezusem kontemplujemy Jego cierpiące oblicze: Ecce homo. U kresu wędrówki stajemy pod krzyżem – obok Maryi, aby wraz z Nią wnikać w głębię Bożego Miłosierdzia.

Mocni wiarą, zejdźmy z Kalwarii i idźmy dalej, a Zmartwychwstały Chrystus, który przyłącza się do nas w drodze i tak jak uczniom z Emaus pozwala się rozpoznać przy łamaniu chleba, niech zastanie nas czuwających, gotowych dostrzec Jego Miłosierne Oblicze i spieszyć do naszych braci i sióstr, aby nieść im wspaniałą nowinę: Widzieliśmy Pana!

Ten, który łamie dla nas chleb, składa nam też wielkanocne życzenia: Witajcie, pokój wam! Nie bójcie się! Idźcie prędko i powiedzcie moim braciom… Idźcie na cały świat… Idźcie i nauczajcie wszystkie narody… Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                        o. Antoni Bochm OMI
Prowincjał