Doktorat honoris causa dla Superiora Generalnego

This is a custom heading element.

31 marca 2016

15 marca Uniwersytet św. Pawła w Ottawie uhonorował Superiora Generalnego Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN, o. Louisa Lougena, tytułem doktora honoris causa. To najwyższy rodzaj zasługi, jaki uczelnia może przyznać. Jest nadawany tym, którzy szczególnie zasłużyli się swojej dziedzinie nauki lub społeczeństwu.

Oblaci odegrali bardzo ważną rolę z Ottawie. Ich troska o dobro wspólne, a zwłaszcza o edukację trwa po dziś dzień w ramach działalności Uniwesytetu św. Pawła.

Ojciec Louis Lougen jest dwunastym następcą św. Eugeniusza de Mazenoda. Urodził się w Buffalo w stanie Nowy Jork 28.09.1952 r. Oblatów poznał jako uczeń gimnazjum. Swoje pierwsze śluby złożył w nowicjacie w Godfrey w 1973 r. Odbył studia na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Śluby wieczyste złożył w 1976 roku.

Po przyjęciu święceń diakonatu (1978 r.) pracował przez 6 miesięcy w Brazylii. Święcenia kapłańskie przyjął w Waszyngtonie 19 maja 1979 r. i po nich wrócił do Brazylii, gdzie w dawnej prowincji São Paulo pracował w duszpasterstwie, jak również w posłudze formacyjnej. Pracował w kilku parafiach jako proboszcz, a jako formator był dyrektorem prenowicjatu i mistrzem nowicjatu. Przez trzy kadencje był członkiem Rady Prowincjalnej Prowincji São Paulo (1985 – 1994). Po powrocie do Stanów Zjednoczonych w 1996 r. ojciec Lougen pracował jako asystent dyrektora prenowicjatu i proboszcza parafii Holy Angels w Buffalo. Od 2002 r. był Mistrzem nowicjatu w Godfrey, skąd został powołany na urząd Prowincjała w 2005 r. Superiorem Generalnym został  28 września 2010 r.

(fot. www.omiworld.org)