Rzym – List do młodych

This is a custom heading element.

15 kwietnia 2016

W dniach od 7-13 marca 2016 roku w Aix-en-Provence odbył się drugi międzynarodowy kongres poświęcony misji wśród młodzieży. Na zakończenie Kongresu Ojciec Generał oraz pozostali uczestnicy podpisali poniższy list skierowany do wielkiej rodziny oblackiej. Skierowany do nas, młodych, nakreślający naszą misję.

Niedziela, 13 marca 2016 r.

Drodzy Oblaci, Stowarzyszeni świeccy i oblacka młodzieży,

Bóg musiał wiele uczynić dla młodzieży i dla jej radości. Chodzi o prawdę, którą święty Eugeniusz de Mazenod odkrył na początku swej kapłańskiej posługi, a po części dzięki jego dziełu z młodzieżą i dla młodzieży zrodzili się oblaci. Oto powód, dla którego my, oblaci z całego świata, Stowarzyszeni Świeccy i młodzi, wraz z Superiorem Generalnym, Ojcem Louisem Lougenem OMI, kilkoma członkami jego rady, zebraliśmy się w Aix-en-Provence, w roku, gdy Zgromadzenie świętuje dwustulecie swego istnienia, aby przy okazji Drugiego Międzynarodowego Kongresu na temat misji z młodzieżą bardziej podkreślić i ponownie przemyśleć naszą posługę z młodzieżą.

Dostrzegamy wagę, jaką mają spotkania młodzieży oblackiej przed Światowymi Dniami Młodzieży. Właśnie one podkreślają istotne miejsce młodzieży w naszej misji. Ponadto jesteśmy umocnieni zmianami, jakie wniosły Kapituły Generalne z 2001 i 2010 roku, bowiem one ponownie zwróciły uwagę na misję z młodzieżą w naszych Konstytucjach i Regułach. Doceniamy wysiłki, które dokonały się na całym świecie po Pierwszym Międzynarodowym Kongresie, aby pierwszoplanową rolę przyznać posłudze wśród młodzieży, czego owoce widzimy. Pragniemy podziękować wszystkim oblatom, świeckim i młodzieży, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu; mamy jednakże świadomość, że jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Problemy naszej młodzieży wymagają od nas szczególnej uwagi. Często, nie widząc żadnego sensu ich życia, nie mają nadziei na przyszłość, ale w tej trudnej rzeczywistości młodzież ma do odegrania szczególną rolę, szczególnie w duszpasterstwie młodzieży wobec innych młodych (Zob. Ewangelizować ubogich na progu trzeciego tysiąclecia, nr 5 i 13).

Gromadząc się w kolebce Zgromadzenia, dzięki międzynarodowej wspólnocie z Aix, skupiliśmy się na przykładzie świętego Eugeniusza jako apostoła młodzieży i wzorze dla wszystkich Oblatów. Według naszego Założyciela nasza obecność pośród młodzieży jest zasadnicza w naszym dziele ewangelizacji. Ubóstwo współczesnej młodzieży nie jest jedynie kwestią braku materialnego, ale głębokim brakiem duchowym, który dotyka wszystkich wymiarów naszego człowieczeństwa w rozmaitych światowych kontekstach. Mimo to wiemy i doświadczamy, że wy, nasi młodzi, macie niesamowitą zdolność, aby dzięki charyzmatowi świętego zmienić tę sytuację wcielając wartości ewangeliczne Eugeniusza. Ta zdolność przejawia się w waszej wspaniałomyślności, zaangażowaniu w obliczu wyzwań, autentycznej otwartości na różnorodność, w pragnieniu duchowości, poczuciu sprawiedliwości, pośpiechu za zmianami, a zwłaszcza w żarliwości na rzecz miłości we wszystkich jej wcieleniach. To jest dla nas bardzo ważne. Wasz entuzjazm dodaje nam odwagi. Wasza miłość do świętego Eugeniusza pobudza nas do ponownego odkrycia go we współczesnym świecie i sprawia, że z odnowioną wdzięcznością traktujemy naszą misję. Wasza miłość do Kościoła w naszych sercach wznieca radość wobec naszej oblackiej misji. Jednocześnie jako Oblaci jesteśmy poruszeni sytuacją młodzieży i jak nasz Założyciel chcemy odpowiedzieć na jej apele, nie tylko kolejny raz potwierdzając, że misja wśród młodzieży jest posługą w pełni oblacką, ale podejmując wyzwanie, aby ciągle czynić więcej dla was i z wami.

My Oblaci pragniemy dać się zakwestionować młodzieży, stanąć wobec jej wyzwań. Chcemy wzrastać we wspólnej wizji: oblacka posługa wśród młodzieży nie stawia jedynie czoła rozmaitym kontekstom, ale dzielimy jeden charyzmat, który wszystkich nas łączy. Młodzieży, chcemy was słuchać i zrozumieć wasze potrzeby, a pracując razem znaleźć sposób, jak współczesnemu światu przekazywać orędzie Jezusa Chrystusa. W tej misji chcemy powrócić do przykładu świętego Eugeniusza, który wzywa nas, abyśmy wcielając w życie nasze wspólne dziedzictwo wzajemnie sobie pomagali, aby najpierw stawać się ludźmi, następnie chrześcijanami i wreszcie świętymi. Jedynie w ten sposób uda się nam pomóc naszej młodzieży odnaleźć jej prawdziwe powołanie i specyficzne powołanie, jakie Bóg wyznaczył każdemu z nich.

Aby tego dokonać, kolejny raz powraca kwestia życiodajnej współpracy. Dostrzegamy potrzebę centralnej i zintegrowanej strategii w duszpasterstwie młodzieży na wszystkich poziomach Zgromadzenia. W tej współpracy, w specjalny sposób, na młodzieży ciąży współodpowiedzialność za tę posługę, gdyż jest nie tylko jej adresatem, ale aktywnym podmiotem oblackiej misji. Chcemy, aby młodzi byli życzliwie przyjmowani w naszych wspólnotach. Biorąc przykład z naszego życia i starając się coraz bardziej upodabniać do świętego Eugeniusza dajemy świadectwo, że jesteśmy prawdziwymi apostołami. Chcemy, aby młodzi nas ewangelizowali i uważać ich za partnerów w naszej misji na rzecz ubogich i najbardziej opuszczonych.

Oblaci ponoszą odpowiedzialność za integralny rozwój każdego chłopca i dziewczynki, którzy nam ufają. Chcemy budować silne i zdrowe relacje z młodymi, aby wzajemnie być świadkami bożej miłości w świecie.

Kierując do was to przesłanie z odwagą pragniemy wykorzystać wszystkie dostępne środki komunikacji i mediów społecznościowych. Wiemy o niebezpieczeństwach, jakie one ze sobą niosą, ale chcemy pracować z oblacką młodzieżą, aby popierać wszelkie możliwe media jako budujące źródła Słowa Bożego dla wszystkich użytkowników, a nie jako narzędzia, które ich sobie podporządkowują. Aby tego dokonać, powinniśmy podjąć dojrzałą i staranną posługę komunikacji medialnej skierowaną do młodych we wszystkich możliwych formach.

Droga młodzieży, zebrana wokół serca świętego Eugeniusza de Mazenoda, jako oblaci rozumiemy, że to wasz czas: czas zdumiewających zmian, gdzie wszystko jednocześnie zdaje się być możliwe i niemożliwe. Wraz z nami pozostańcie nieugięci na drodze wiary, z niezłomną wiarą w Jezusa i w światło Ducha Świętego. Oto sekret naszej wspólnej drogi! To Pan dodaje nam odwagi, aby płynąć pod prąd fali relatywizmu, materializmu i indywidualizmu we współczesnym świecie. Wsłuchując się w przykłady życia świętego Eugeniusza, bądźmy uważni, aby iść pod prąd. Jako młodzież, która zgromadziła się wokół Założyciela Stowarzyszenia Młodzieży, podejmijcie wzniosłe ideały dla najważniejszej rzeczywistości, jaką daje nam Chrystus. My, Oblaci, obiecujemy pomóc wam w tym zadaniu, ale prosimy, abyście podążali z nami.

W każdym wymiarze waszego codziennego życia i aż po krańce ziemi nieście ze sobą płomień miłości do Chrystusa, która płonął w sercu świętego Eugeniusza de Mazenoda do całego świata. W tej misji nie jesteśmy sami, ale poprzez modlitwę zjednoczeni z całym światem samych siebie i każdego z was powierzamy naszej niepokalanej Matce. Niech Maryja, Patronka Oblatów, ochrania nas i wyprasza nam potrzebne łaski dla tej misji.

Zjednoczeni w modlitwie z wszystkimi naszymi braćmi oblatami, świeckimi stowarzyszonymi i młodzieżą.

Ojciec Louis Lougen OMI, Superior Generalny oraz uczestnicy Drugiego Międzynarodowego Oblackiego Kongresu o misji z młodzieżą.

Aix-en-Provence, w piątą niedzielę Wielkiego postu Roku Pańskiego 2016.

OMI/Niniwa

(fot. omiworld.org)