Turkmenistan – historyczne święcenia kapłańskie

This is a custom heading element.

8 maja 2016

7 maja br. w kościele św. Mikołaja w Kijowie odbyły się święcenia kapłańskie pierwszego w historii Kościoła kapłana z Turkmenistanu – o. Antona Litwinowa OMI. Neoprezbiter przyjął święcenia z rąk biskupa Radosława Zmitrowicza OMI.

Turkmenistan to ogromny kraj, którego 80% powierzchni stanowi pustynia. Od 19 lat, kiedy przyjechał tu kapłan po prawie wieku ateizacji, jest zaledwie ponad 300 katolików. Na przełomie XIX i XX wieku w Aszhabadzie, stolicy Turkmenistanu, znajdowała się świątynia katolicka, która z przyjściem rządów bolszewickich została katolikom odebrana i ostatecznie została rozebrana, kiedy przyszło tam trzęsienie ziemi. Wydawało się, że trudno będzie znów na tej pustynnej ziemi zakiełkować ziarnku wiary. I oto właśnie z Krasnowodzka – miejscowości, gdzie urodził się o. Anton Litwinow OMI przyszła pierwsza prośba o kapłanów do Turkmenistanu. Na prośbę Kościoła byli tam wysłani Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. 29 września 1997 Jan Paweł II utworzył pierwszą stałą strukturę kościelną – misję „sui iuris” i mianował pierwszego przełożonego w osobie polskiego oblata o. Andrzeja Madeja (64 lata), który nadal sprawuje ten urząd. Mimo niełatwych warunków służą tam do dzisiaj, a ich posługa zaowocowała m.in. powołaniem kapłańskim.

„Cieszę się z tobą i ze wszystkimi Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej z Ukrainy i Turkmenistanu z łaski twoich święceń w tym dniu prymicyjnej Mszy Świętej. Jestem wypełniony wdzięcznością Bogu za twoje powołanie, jakie jest wspaniałym owocem Ducha Świętego działającego poprzez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Turkmenistanie. Jesteś pierwszym oblatem z Turkmenistanu i mamy nadzieję, że wielu młodych ludzi z twego kraju będzie naśladować twój przykład i stanie się wielkimi misjonarzami dla Kościoła” – życzył w swym przesłaniu dla o. Antona Przełożony Generalny Misjonarzy Oblatów Maryi  Niepokalanej – o. Luis Lougen OMI, który łączył się z neoprezbiterem duchowo z Rzymu.

Na uroczystościach byli obecni misjonarze oblaci z różnych miejscowości na Ukrainie i z Krymu. Z Turkmenistanu przybyła jego matka, a z innych części świata jego rodzina i przyjaciele. Najdalej zaś – bo  z Kanady – przybył o. Tomasz Kościński OMI. Polską Prowincję Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, która wciąż nieprzerwanie wysyła misjonarzy na wschód i do Turkmenistanu reprezentował Wikariusz Prowincjalny – o. Marian Puchała OMI. Parafialna świątynia św. Mikołaja w Kijowie była wypełniona siostrami zakonnymi oraz parafianami, gdyż to właśnie u nich przez ostatni rok swoją praktykę diakońską przeżywał o. Anton.

o. Paweł Wyszkowski OMI, Kijów, Ukraina