Misja Szkoła – adopcja dzieci z Nepalu

This is a custom heading element.

18 maja 2016

W kwietniu nowy rok szkolny rozpoczęły dzieci z Pharping w Nepalu. Uczniowie pochodzą z biednych rodzin. Nie mają pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb takich jak opłaty za szkołę, jedzenie, czy opiekę medyczną.

Nepalska placówka, przy współudziale darczyńców wspierających projekt Misja Szkoła, zapewnia pełną opiekę edukacyjno – rozwojową nepalskim dzieciom wymagającym wsparcia. Do tej pory zainteresowanie akcją jest dość spore, ale kilkoro dzieci wciąż czeka na duchowe oraz materialne wsparcie. Pomoc polega na tzw. adopcji misyjnej.

Adoptowane dzieci pozostają w swoim kraju, środowisku, kulturze i tam otrzymują potrzebną pomoc. Kontakt z dzieckiem jest możliwy za pośrednictwem misjonarzy oblatów. Dziecko, które jest wspierane, dwa razy w roku wysyła listy za pośrednictwem „Misyjnych Dróg” do rodziców adopcyjnych. Rodzice adopcyjni śledzą postępy dziecka w ciągu roku. Udziału w projekcie mogą podjąć się również instytucje, np. klasy szkolne, drużyny harcerskie, koła parafialne.

Placówka w Nepalu, oprócz klasycznych przedmiotów lekcyjnych, prowadzi także zajęcia z zakresu obsługi komputera. Dzięki temu uczniowie mają szansę nabycia umiejętności, która pomoże im w przyszłości znaleźć pracę i na dobre wyjść z ubóstwa.

Roczny koszt adopcji misyjnej dziecka z Nepalu kosztuje 120 euro. Za tę kwotę opłacana jest szkoła, ciepły posiłek każdego dnia, mundurek, podręczniki, przybory szkolne i potrzebna pomoc medyczna. Dzięki pomocy z Polski dzieci będą mogły rozwijać swoje pasje oraz umiejętności.

Szczegóły na www.misjaszkola.pl

MJ/Poznań