Uroczystość św. Eugeniusza de Mazenoda

This is a custom heading element.

21 maja 2016

Oblaci obchodzą uroczystość św. Eugeniusza de Mazenoda, swojego założyciela. W każdym z domów oblackich odbędą się różne formy uczczenia tego święta. Szczególne uroczystości powiązane z 200leciem powstania zgromadzenia odbędą się na Świętym Krzyżu, w Siedlcach, Kędzierzynie Koźlu i Poznaniu. To dobry czas, aby wspierać nasze zgromadzenie modlitwą.

Każdego roku, 21 maja, oblaci obchodzą uroczystość św. Eugeniusza de Mazenoda, założyciela zgromadzenia. Jest to szczególny czas kiedy warto modlitwą podziękować Bogu za dar oblackich powołań, wspierać oblatów w dziele ewangelizacji oraz prosić Boga o nowe i dobre powołania. Szczególne uroczystości powiązane z 200leciem powstania zgromadzenia odbędą się w Poznaniu (21 maja), Siedlcach (21 maja) i na Świętym Krzyżu (21 maja) w domu prowincjalnym. Świętokrzyskiemu świętowaniu przewodniczyć będą biskupi: Krzysztof Nitkiewicz (Sandomierz) i Jacek Pyl OMI (Krym) i będzie ono połączone z celebrowaniem 80lecia pobytu oblatów w tym najstarszym w Polsce sanktuarium. Siedleckiemu świetowaniu przewodniczyć będzie bp Piotr Sawczuk (Siedlce), kędzierzyńskiemu bp Wiesław Krótki OMI (Kanada Północna – Eskimosi), a poznańskiemu bp Grzegorz Balcerek (Poznań). 

Św. Eugeniusz de Mazenod, biskup Marsylii, urodził się w Aix-en-Provence, na południu Francji, w 1782 r. Jako dziecko z powodu wybuchu Rewolucji Francuskiej w 1791 r. został zmuszony, wraz z rodzicami, do opuszczenia Francji. Przez 11 lat tułał się po terenie dzisiejszych Włoch. W 1802 r. powrócił do Francji, gdzie w pewien Wielki Piątek, przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego, przeżył swoje radykalne nawrócenie. Jego konsekwencją było odkrycie w sobie powołania kapłańskiego i całkowite poświęcenie się przez resztę życia Bogu. W wieku 26 lat wstępuje do seminarium św. Sulpicjusza w Paryżu. W roku 1811 otrzymuje święcenia kapłańskie. W roku 1837 św. Eugeniusz został mianowany biskupem Marsylii. 

Zajmował się najbardziej ubogimi, ofiarami Rewolucji Francuskiej. Mieszkańcom miast i wsi prowansalskich głosi Ewangelię. Widząc, że sam nie jest w stanie prowadzić tak wielkiego dzieła ewangelizacji, zebrawszy księży chcących w ten sposób głosić Chrystusa, zakłada w 1816 roku Zgromadzenie Misjonarzy Prowansji. Głoszą kazania, rekolekcje, misje święte, ewangelizują na ulicach. Zgromadzenia zostało zatwierdzone przez papieża Leon XII w 1826 roku pod nazwą Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W 1841 roku oblaci wychodzą poza granice Francji, przecierając szlaki misyjne. Udają się do Kanady Północnej, gdzie pracują wśród Indian i Eskimosów; Stanów Zjednoczonych; Meksyku; na Cejlon (Sri Lanka) i do południowej Afryki.

Zmarł 21 maja 1861 roku w Marsylii. Heroiczność jego miłości i gorliwości o zbawienie dusz zostały potwierdzone przez Kościół. Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI, w niedzielę misyjną, 19 września 1975 roku, a kanonizowany przez Jana Pawła II 3 grudnia 1995 roku.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. Zgromadzenie liczy ok. 4000 zakonników, w tym 320 w Polsce, a kolejnych ok. 300 Polaków pracuje w innych jurysdykcjach zgromadzenia. Oblaci Maryi Niepokalanej są Zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

MW OMI/Poznań