Obra – święcenia kapłańskie

This is a custom heading element.

28 maja 2016

W Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze zakończyła się uroczystość święceń prezbiteratu i diakonatu. Udzielił ich bp Grzegorz Balcerek.

Biskup Grzegorz Balcerek udzielił święceń prezbiteratu i diakonatu podczas uroczystej Mszy św., którą odprawił 28 maja 2016 r. o godz. 10.00 w kościele przyseminaryjnym św. Jakuba Apostoła Większego w Obrze. W wygłoszonej homilii zachęcał do pobożnego sprawowania codziennej Eucharystii.

– „Najważniejszą godziną w ziemskim życiu Jezusa Chrystusa była godzina Wieczernika i Golgoty. Wtedy, w godzinie największej ciemności duchowej, w największej udręce i po ludzku sądząc w zupełnej bezradności dokonało się nasze zbawienie, zbawienie świata. Dlatego też najważniejszą godziną naszego kapłańskiego życia jest godzina sprawowania Mszy Świętej” – powiedział bp Balcerek. – „Może się zdarzyć w codzienności kapłańskiej, zwłaszcza w waszej trudnej misji w dalekich krajach, że nie będzie dla kogo odprawiać codziennej Mszy Świętej, że nie będzie żadnego uczestnika liturgii. Proszę was nie ulegnijcie pokusie zaniechania Eucharystii. Składajcie zawsze, każdego dnia Ofiarę Najświętszą z taką samą gorliwością i pobożnością, jakbyście ją sprawowali wobec rzesz wiernych, wobec papieża, biskupów czy wielkich tego świata” – podkreślił.

Biskup Grzegorz wskazał neoprezbiterom drogę świętego sprawowania Najświętszej Ofiary. – „Jaka jest „recepta” świętego sprawowania Mszy Świętej? Sprawuj ją codziennie tak, tak jakbyś to czynił pierwszy raz, to znaczy z takim przejęciem i namaszczeniem, z jakim będziecie to czynić jutro i w najbliższych dniach. Sprawuj ją zawsze tak, jakby to była ostatnia i jedyna Msza Święta w twoim życiu. Ktoś powiedział o zmarłym księdzu: To był bardzo święty kapłan. Pan go dobrze znał? – padło pytanie. Nie, jeden raz uczestniczyłem we Mszy Świętej jaką ten ksiądz odprawiał. To wystarczy. Tego wam życzę i o to się dla was modlę, by ci, którzy będą uczestniczyli w jakiejkolwiek Eucharystii przez was sprawowanej tak mogli was ocenić” – powiedział bp Grzegorz Balcerek.

Po przyjęciu święceń prezbiteratu i diakonatu uczestnicy uroczystości spotkali się przy stole w refektarzu, a następnie w godzinach popołudniowych na akademii przygotowanej przez kleryków. Podczas niej otrzymali pierwsze obediencje (skierowania do pracy) z rąk przełożonego Polskiej Prowincji – o. Antoniego Bochma OMI. W uroczystości święceń kapłańskich wzięło udział około 50 oblatów z Polski oraz Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Francji, Turkmenistanu, Norwegii i Madagaskaru. Obecni byli księża z parafii nowo wyświęconych prezbiterów i diakonów, a także ich rodziny i znajomi.
Święcenia diakonatu przyjęli: Karol Dudek OMI, Robert Grabka OMI, Adam Hetman OMI, Jarosław Konieczny OMI, Pavel Lemekh OMI i Paweł Pilarczyk OMI, a prezbiteratu: Maciej Drzewiczak OMI, Dawid Grabowski OMI, Daniel Jeżak OMI, Patryk Osadnik OMI, Mateusz Pawłowski OMI, Karol Prandzioch OMI i Tomasz Szura OMI. Wcześniej w Kijowie święcenia prezbiteratu przyjął także o. Anton Litwinow – pierwszy w historii ksiądz z Turkmenistanu.

Klasztor w Obrze istnieje od 1291 r., kiedy to na te tereny przybyli cystersi. Pełni rolę Wyższego Seminarium Duchownego, od 1926 r., kiedy osiedlili się tu Misjonarze Oblaci MN (z przerwą na lata okupacji). W tym czasie mury seminarium opuściło ponad 750 wyświeconych księży. Dziś pracują na wszystkich kontynentach, w ponad 25 krajach. Pięciu absolwentów jest biskupami: Eugeniusz Juretzko OMI (Kamerun), Jacek Pyl OMI (Krym), Radosław Zmitrowicz OMI (Ukraina), Wiesław Krótki OMI (Kanada Północna – Eskimosi) i Jan Kot OMI (Brazylia). Obecnie w Obrze kształci się około 50 kandydatów na księży misjonarzy.

MW OMI/Poznań