Wierszyna – oblacki jubileusz na Syberii

This is a custom heading element.

30 maja 2016

„Mała Polska”, czyli niewielka wieś położona na Syberii, stała się jednym z miejsc świętowania oblackiego jubileuszu 200-lecia powstania zgromadzenia.

Obchody jubileuszu zostały zaplanowane na 24 i 25 maja. Do Wierszyny, na zaproszenie pracującego tam od 2009 roku o. Karola Lipińskiego OMI, przybyli goście z Polski i Rosji. Ojciec Karol Lipiński OMI opiekuje się drewnianym kościołem pw. św. Stanisława biskupa i męczennika. Parafia liczy około 450 osób. Kościół jest centrum religijnym, ale także i kulturalnym.

Świętowanie rozpoczęło się prezentacją multimedialną i prelekcją o. Sebastiana Wiśniewskiego OMI, który przybliżył zgromadzonym historię i charyzmat Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN. Następnie ks. biskup Cyryl Klimowicz, ordynariusz diecezji irkuckiej, przewodniczył uroczystej Mszy Świętej, podczas której wygłosił okolicznościowe kazanie. Liturgia rozpoczęła się wprowadzeniem do kościoła relikwii św. Eugeniusza, przy radosnym śpiewie oblackiej piosenki „Kochajcie Boga w najbiedniejszych”, wykonanej na dwa głosy. Po ceremoniach, w których uczestniczyło siedmiu kapłanów, sześć sióstr zakonnych, konsul RP w Irkucku Marek Zieliński, zespół ludowy „Jarząbek” i parafianie, nastąpiło poświęcenie świetlicy, utworzonej w wybudowanym przez o. Karola Lipińskiego OMI nowym domu parafialnym, który ma wkrótce służyć jako klasztor dla sióstr zakonnych. Po zakończeniu części oficjalnej parafianie i goście zostali zaproszeni na piknik zorganizowany przy kościele. W drugim dniu świętowania przybył także ks. S. Jeż z Warszawy oraz przedstawiciele władz RP: Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Jan Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Krzysztof Świderek, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Michał Stępiński i Marta Stępińska.

Wierszyna leży nad rzeką Idą w okręgu Ust-Ordyńsko-Buriackim. Jest oddalona od Irkucka o około 100 kilometrów. Wieś liczy około 650 mieszkańców i rozciąga się na długości 4 kilometrów. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Rosji, gdzie językiem niemal urzędowym jest język polski. Dzisiejsi mieszkańcy Wierszyny to potomkowie emigrantów, którzy osiedlili się tutaj około 1910 r. Pierwsza duża grupa Polaków, byli to głównie mieszkańcy Małopolski i Zagłębia Dąbrowskiego, po prawie miesięcznej podróży, przybyła na początku roku do Irkucka. Nie chcieli zamieszkać w już istniejącej miejscowości, dostali więc pozwolenie na założenie swojej. I tak jesienią powstała Wierszyna, gdzie w 1915 r. wybudowano kościół, a księża odprawiali liturgię do 1929 r. W okresie głębokiego komunizmu księża zostali usunięci, kościół chciano znacjonalizować, co nie udało się dzięki oporowi mieszkańców wioski. Kolejną Mszę św. odprawiono sześćdziesiąt lat później w 1989 r.

o. Sebastian Wisniewski OMI