Obra – spotkanie przedkapitulne

This is a custom heading element.

14 czerwca 2016

13 czerwca w Obrze k. Wolsztyna rozpoczęło się spotkanie przedkapitulne dla delegatów regionu Europy. Osiemnastu uczestników spotkania, przygotowuje się do udziału w 36 kapitule generalnej zgromadzenia.

Kapituła na jesieni podejmie decyzje m.in. o wyborze przełożonego generalnego oblatów. Uchwali wtedy również inne ważne decyzje dotyczące funkcjonowania zgromadzenia.

Celem spotkania przedkapitulnego jest omówienie kwestii związanych z bieżącymi działaniami misjonarzy oblatów w ramach Starego Kontynentu, ewentualnymi zmianami w Konstutucjach i Regułąch zgromadzenia jak i wyłonienie kandydatów na centralne urzędy. Spotkanie potrwa do 15 czerwca br.

Kapituła generalna jest najwyższą władzą w zgromadzeniu. Zbiera się regularnie dla zacieśnienia więzów jedności i dla wyrażenia udziału wszystkich w życiu i posłannictwie zgromadzenia. Rodzina oblacka zebrana wokół Chrystusa dzieli się przeżytym doświadczeniem swych wspólnot oraz wezwaniami i nadziejami swego posługiwania. Kapituła to uprzywilejowany czas wspólnotowej refleksji i nawrócenia. Wspólnie, w jedności z Kościołem, rozpoznajemy wolę Bożą w naglących potrzebach naszych czasów i dziękujemy Bogu za dzieło zbawienia, jakiego przez nas dokonuje (KKRR 125).

OMI/Poznań