Kodeń – główny odpust i celebracja 200lecia oblatów

This is a custom heading element.

15 sierpnia 2016

W oblackim sanktuarium maryjnym odbyły się uroczystości odpustowe Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i obchodów 200. rocznicy powstania Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN.

Południową Eucharystią, odprawioną w niedzielę 15 sierpnia w bazylice rozpoczął się pierwszy dzień głównego odpustu w kodeńskim sanktuarium. Mszy św. przewodniczył o. Antoni Bochm, prowincjał oblatów, a Słowo Boże wygłosił Sebastian Łuszczki OMI, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów MN w Obrze k. Wolsztyna. W Eucharystii uczestniczyli pielgrzymi konni oraz z grup zorganizowanych, którzy od wczesnych godzin porannych zmierzali do tronu „Pani Podlasia”. W godzinach popołudniowych na Kodeńskiej Kalwarii odprawiono nabożeństwo drogi krzyżowej, której rozważania przygotował o. Sebastian Wiśniewski OMI, wykładowca homiletyki tegoż samego seminarium.

Przez całą niedzielę pielgrzymi stali licznie w kolejce przed Bazyliką, aby przejść przez jubileuszowe Drzwi Miłosierdzia i obejść ołtarz Matki Bożej Kodeńskiej na kolanach. Po południu wyruszyła procesja z kopią Cudownego Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej do ołtarza polowego – poprzedzona kolumną kawalerii, gdzie sprawowano Mszę św. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Piotra Sawczuka. Wieczorem odbyła się procesja różańcowa ze światłami, apel maryjny Podlasia, a cały czas trwały spowiedzi. Następnie na kalwarii koncert zagrali Siewcy Lednicy, po którym montaż słowno-muzyczny dotyczący celebracji jubileuszu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej wykonali klerycy oblackiego seminarium.

O północy odprawiona została pasterka maryjna pod przewodnictwem o. prowincjała Antoniego Bochma OMI, a w koncelebrze wzięło udział prawie 50 oblatów.– Pięknie się składa, że centralne uroczystości dziękczynienia za 20 lat oblatów odbywają się w Kodniu, gdzie od 80 lat jesteśmy kustoszami sanktuarium. Wielu z nas tutaj posługuje. Wielu pracowało tu wcześniej. Wielu spoczywa na miejscowym cmentarzu. Niektórzy z nas składali tu swoje śluby zakonne. Niech nikt z nas nie wyjeżdża z Kodnia bez tego osobistego „dziękuję” wypowiedzianego Matce. Dziękujmy za naszego założyciela, św. Eugeniusza, za charyzmat oblacki i całą naszą historię; dziękujmy za dar powołania zakonnego i rad ewangelicznych, którymi żyjemy; dziękujmy za wszystkich współbraci i ludzi, którym posługujemy; za trud godzin spędzonych w konfesjonałach, na ambonach i w katechezie szkolnej; dziękujmy za naszych nowicjuszy, kleryków i braci; za przygotowujących się do ślubów wieczystych. Oby nadal na naszym życiu, naszych wspólnotach i posłudze spoczywało czujne oko Maryi, Miłosiernej Matki Jedności – powiedział o. Sebastian Łuszczki, kaznodzieja. Nocne czuwanie u stóp Pani Podlasia zakończyło się wcześnie rano godzinkami.

Główna, poniedziałkowa, południowa suma odpustowa w intencji pielgrzymów była celebrowana przez bp. Kazimierza Gurdę, ordynariusza diecezji siedleckiej, a poprzedzona została procesją eucharystyczną. W czasie Mszy św. nastąpiła rekoronacja obrazu Matki Bożej Kodeńskiej odnowionymi koronami papieskimi z 1723 r. oraz dziękczynienie za 200 lat ewangelizacji prowadzonej przez Misjonarzy Oblatów MN. Eucharystię zakończyło poświęcenie ziół i tradycyjna procesja maryjna z kalwarii do bazyliki. Odpust zakończył Apel Maryjny Podlasia i zasłonięcie cudownego obrazu. W tegorocznym odpuście i uroczystościach jubileuszowych oblatów wzięła udział bardzo liczna grupa pielgrzymów, bo około 60 tys. osób.

Kodeń nad Bugiem był miasteczkiem należącym do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na początku XVI w. Sapiehowie wykupili od Ruszczyców istniejące młyny wodne i w 1511 r. uzyskali od Zygmunta Starego przywilej budowy zamku i założenia miasta. W 1513 r. Jan Sapieha nadał miastu herb, ustanowił burmistrza i nadał mieszczanom liczne przywileje. W XVII w. potomek możnego rodu Mikołaj Sapieha doznał uzdrowienia w trakcie Mszy św. odprawianej przez papieża Urbana VIII przed obrazem Matki Bożej Gregoriańskiej. Ponieważ nie uzyskał zgody papieża na wywiezienie obrazu do Polski, wykradł go i zmyliwszy papieskie pogonie, przywiózł go do Kodnia 15 września 1631 r. W 1875 r., kiedy wojska carskie zajmowały kościół na cerkiew, obraz został wywieziony na Jasną Górę. Powrócił do Kodnia w 1927 r., kiedy to oblaci wzięli sanktuarium pod opiekę, i umieszczony jest w ołtarzu głównym. W 1973 r. papież Paweł VI podniósł kościół św. Anny do godności bazyliki mniejszej. Historia obrazu i sanktuarium została zrekonstruowana w filmie „Błogosławiona wina” (2015) w reżyserii Przemysława Häusera i Przemysława Reichela.

MW OMI/Poznań