Święty Krzyż – projekt rewitalizacji

This is a custom heading element.

22 sierpnia 2016

9 sierpnia została podpisana pre-umowa na współfinansowanie wartego ponad 15 mln zł. projektu unijnego pod nazwą „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej”.

W Kaplicy Relikwii Krzyża Świętego Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny, Jarosław Machnicki, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury oraz o. Zygfryd Wiecha OMI, superior świętokrzyskich oblatów podpisali stosowne dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia przez gminę Bieliny w partnerstwie z Zakonem Misjonarzy Oblatów Mari Niepokalanej oraz Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Świętego Krzyża, a w konsekwencji zwiększenie ruchu turystycznego w miejscu będącym sercem Gór Świętokrzyskich oraz w atrakcjach położonych u podnóża Świętego Krzyża, a także skupionych wokół „Osady Średniowiecznej” w Hucie Szklanej, w gminie Bieliny.

Superior o. Zygfryd Wiecha OMI podkreślił, że to wydarzenie jest wyrazem starań, by najstarsze polskie sanktuarium i przestrzeń wokół niego oddawały wyjątkowy charakter Ziemi Świętokrzyskiej.
– Pochylamy się nad bolesną historią tego miejsca. Ale wychodzimy ku przyszłości poprzez rewitalizację – podkreślał przełożony świętokrzyskich oblatów.

Wyrazy uznania kustoszowi sanktuarium zlożył marszałek Adam Jarubas, dziękując za to, że „z takim przejęciem i troską opiekują się duchową stolicą Ziemi Świętokrzyskiej”. Marszałek zaznaczył też, że spośród wszystkich złożonych projektów, niniejszy został oceniony najwyżej, gdyż wykonany został po mistrzowsku przez władze gminy Bieliny oraz przedstawicieli wspólnoty zakonnej.

Na kolejny etap rewitalizacji świętokrzyskiego sanktuarium złożą się prace konserwatorskie m.in. w Kaplicy Oleśnickich, zakrystii oraz w klasztornych krużgankach i w przedsionku, wraz z uwzględnieniem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozbudowana zostanie „Osada Średniowieczna” w Hucie Szklanej, gdzie powstanie Świętokrzyska Zagroda Kultury, która będzie czterokondygnacyjnym obiektem, o powierzchni 2 tys. m2. W piwnicach zostanie przygotowana sala mieszcząca 400 osób. Natomiast na dwóch piętrach znajdą się ekspozycje multimedialne dotyczące niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskich.

Ekspozycja zostanie utrzymana w stylu XIX-wiecznej i z początku XX-wiecznej wsi świętokrzyskiej. Natomiast na poddaszu zostanie przygotowana sala gier i zabaw dla dzieci, również nawiązująca do XIX–wiecznych tradycji świętokrzyskich wsi. Projekt realizowany będzie z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Od X w. do kasacji opactwa w 1819 r. gospodarzami sanktuarium byli benedyktyni, obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

(KAI apis/Święty Krzyż)