Święty Krzyż – nowi nowicjusze

This is a custom heading element.

8 września 2016

W przeddzień święta Narodzenia NMP, w środę 7 września w klasztorze na Świętym Krzyżu, zakończyły się rekolekcje, które trwały od piątku 2 września. Animował je o. dr Grzegorz Rurański OMI, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze.

Uczestnikami rekolekcji byli kandydaci do nowicjatu oraz nowicjusze, którzy kończą swój nowicjat i roczny pobyt na Świętym Krzyżu. W rekolekcjach brali udział także oblaci z innych domów m.in. z Warszawy, Iławy, Grotnik i Ukrainy.

Podczas popołudniowego nabożeństwa Słowa Bożego dziesięciu prenowicjuszy (kandydatów do nowicjatu) na ręce mistrza nowicjuszy, o. Krzysztofa Jamrozego OMI, złożyło swoje przyrzeczenia nowicjackie, rozpoczynając tym samym swój kanoniczny czas nowicjatu.  Mistrz nowicjuszy, nawiązując w homilii do odczytanego fragmentu o powołaniu Samuela, zauważył, że dzisiejszy młody człowiek pragnący podążać za Chrystusem w życiu zakonnym, musi się obudzić – porzucić ciepłe i bezpieczne rodzinne gniazdo rodziców i otworzyć się na nową rzeczywistość. Przywołując słowa papieża Franciszka skierowane do osób konsekrowanych: „Jesteśmy wezwani, by doświadczyć i ukazywać, że Bóg może napełnić nasze serca i uczynić nas szczęśliwymi” przypomniał, że źródłem szczęścia w życiu zakonnym nie jest samorealizacja, lecz napełniający serce Bóg. Odwołując się do życzenia Ojca Świętego, by przeżywać teraźniejszość z pasją o. Jamrozy wskazał na osobę założyciela zgromadzenia – św. Eugeniusza de Mazenoda, który pragnął, by żar w sercu i wzajemna miłość współbraci były elementami wyróżniającymi nasz zakon.

Świętokrzyski klasztor jest dla oblatów szczególnym miejscem. To tutaj od 1952 r. (z krótką przerwą) mieści się nowicjat. W tym miejsciu oblaci poznają życie wspólnotowe, duchowość i apostolat zgromadzenia sięgający krańców świata. Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

OMI/Święty Krzyż