Oblackie śluby i rocznice

This is a custom heading element.

8 września 2016

W liturgiczne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w Obrze o godz. 10:00, odbyła się uroczysta Eucharystia, w czasie której klerycy złożyli swoje wieczyste śluby zakonne. Przewodniczył jej ojciec prowincjał, Antoni Bochm OMI.

Czterech kleryków (Paweł Biegański, Błażej Gawliczak, Adrian Kotlarski i Dominik Zwierzychowski) oraz dwóch braci zakonnych (Łukasz Kłos i Hubert Wichłacz) podczas ceremonii ślubów otrzymali oblacki krzyż misyjny, szkaplerz Niepokalanej oraz Konstytucje i Reguły Zgromadzenia. Zostali włączeni w duchowe dobra zgromadzenia. W uroczystości wzięli udział rodzice i najbliższa rodzina składających śluby oraz oblaci przybyli z różnych klasztorów w kraju jak również z zagranicy.

Tego samego dnia w sanktuarium na Świętym Krzyżu, podczas uroczystej Eucharystii, dziewięciu nowicjuszy (Krzysztof Fijałek, Mateusz Król, Damian Majcherczak, Maciej Organ, Mateusz Pacak, Piotr Zakrzewski, Sebastian Zbierański, Rafał Zieliński i Dominik Żurawski) złożyło swoje pierwsze śluby zakonne. Nowicjusze otrzymali sutanny oraz Konstytucje i Reguły Zakonu. Neoprofesi po krótkim pobycie w rodzinnych domach rozpoczną sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze.

Dzień wcześniej, 7 września, w seminaryjnej kaplicy w Obrze dwudziestu ośmiu kleryków odnowiło śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa oraz wytrwania na kolejny rok. Do tego wydarzenia przygotowywały sześciodniowe rekolekcje prowadzone przez o. Sebastiana Wiśniewskiego OMI. Śluby czasowe przyjął o. Antoni Bochm OMI, delegat superiora generalnego naszego zgromadzenia.

Złożenie ślubów wiąże się z przyjęciem na siebie łaski szczególnej bliskości z Bogiem. „Śluby łączą w miłości z Panem i Jego Ludem oraz nadają szczególny charakter temu życiodajnemu środowisku, jakim jest wspólnota. Jej członkowie tworzą żywą komórkę Kościoła, w której starają się wspólnie doprowadzić do pełnego rozwoju łaskę chrztu świętego”(K 12).

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą. Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

OMI/Obra, Święty Krzyż