Rzym – 36 Kapituła Generalna

This is a custom heading element.

14 września 2016

14 września, o godz. 9.00, uroczystą Mszą św. rozpoczęła się w Rzymie Kapituła Generalna Misjonarzy Oblatów MN. Do jej zadań należy między innymi przyjęcie sprawozdania ze stanu zgromadzenia, wybór superiora generalnego i jego Rady, dokonanie zmian w Regułach i zaproponowanie Stolicy Apostolskiej zmian w Konstytucjach oraz wyznaczenie perspektyw misjonarskich i określenie ogólnych orientacji zgromadzenia na najbliższe lata. Zakończy się 12 października.

Kapituła Generalna jest najwyższą władzą w zgromadzeniu – zbiera się co sześć lat. Uczestniczą w niej: superior generalny, członkowie rady generalnej, ekonom generalny, prokurator przy Stolicy Apostolskiej, prowincjałowie, wybrani delegaci (w tym co najmniej jeden brat z każdego regionu) i oblaci zaproszeni przez superiora generalnego. Tych ostatnich może być czterech. Na każdą setkę członków danego okręgu wyborczego (najczęściej prowincji) przypada jeden delegat wybierany przez profesów wieczystych tegoż okręgu.

Polska Prowincja tworzyła okręg wyborczy wraz ze swoją delegaturą na Ukrainie i misją na Białorusi. Jest on reprezentowany przez ojca prowincjała dr Antoniego Bochma OMI i czterech delegatów, ojców: o. dr hab. Pawła Zająca OMI, dr Pawła Wyszkowskiego OMI, prof. UKSW dr hab. Wojciecha Kluja OMI oraz dr hab. Andrzeja Jastrzębskiego OMI. Oprócz tego na Kapitule będzie jeszcze sześciu oblatów polskojęzycznych: br. Rafał Dąbkowski OMI (Polska) i ojcowie: Marian Gil OMI (Kanada), Sławomir Kalisz OMI (Chiny), Mariusz Kasperski OMI (Madagaskar), Andrzej Madej OMI (Turkmenistan) oraz Chris Pulchny OMI (Kanada). Dodatkowo kilku współbraci z Polski odpowiada za sprawy techniczne. W obecnej 36 Kapitule Generalnej uczestniczy 82 oblatów.

„Rodzina oblacka zebrana wokół Chrystusa dzieli się przeżytym doświadczeniem swoich wspólnot oraz wyzwaniami i nadziejami swego posługiwania. Kapituła to uprzywilejowany czas wspólnotowej refleksji i nawrócenia. Wspólnie, w jedności z Kościołem, rozpoznajemy wolę Bożą w naglących potrzebach naszych czasów i dziękujemy Bogu za dzieło zbawienia, jakiego przez nas dokonuje” (125) – tak została opisana kapituła w oblackich Konstytucjach i Regułach, jako czas modlitwy, rozpoznawania woli Bożej i wyborów osób odpowiedzialnych za posługę władzy na poziomie centralnym.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą. Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

MW OMI/Poznań