Rzym – Superior Generalny wybrany

This is a custom heading element.

30 września 2016

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej zebrani z całego świata w Domu de La Salle w Rzymie, na 36. kapitule generalnej, po raz drugi wybrali o. Louis Lougena OMI na Superiora Generalnego Zgromadzenia. Jako Superior Generalny poprowadzi on ponad 4 tys. oblatów pracujących w prawie 70 krajach.

Ojciec Lougen urodził się w Buffalo w stanie Nowy York w 1952 r. Spotkał oblatów jako uczeń gimnazjium im. Biskupa Neumanna. Wstąpił do junioratu w Newburgh w 1970 r. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1973 r. w Godfrey, w stanie Illinois. Następnie kontynuował formację seminaryjną na Uniwersytecie w Waszyngtonie, gdzie ukończył studia filozoficzne i teologiczne. Śluby wieczyste  złożył w Newburgh w 1976 r.

Po przyjęciu święceń diakonatu w 1978 r., pracował przez sześć miesięcy na misjach w Brazylii. Po przyjęciu święceń kapłańskich, w Waszyngtonie w 1979 r., wrócił do Brazylii, gdzie w prowincji São Paulo, pracował w parafii jako wiakraiusz i proboszcza, a następnie w formacji, jako asystent misjtrza nowicjatu, a później jako mistrz nowicjatu.

Po powrocie do Stanów Zjednoczonych w 1996 r., o. Lougen pracował jako asystent dyrektora prenowicjatu i proboszcz parafii Holy Angels w Buffalo. Był mistrzem nowicjatu w Godfrey, Illinois, w 2002 r., a następnie został prowincjałem amerykańskim. W 2010 r. został po raz pierwszy Superiorem Generalnym Zgromadzenia.

Ojciec Lougen bardzo dobrze zna zgromadzenie nie tylko z perspektywy prowincji amerykańskiej, ale również jako misjoanrz pracujący w Brazylii. Posługuje się językami angielskim, portugalskim i hiszpańskim. Jako superior generalny odwiedził wszystkie jurysdykcje zgromadzenia.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą. Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

MJ/Poznań