Watykan – Franciszek przyjął uczestników Kapituły Generalnej

This is a custom heading element.

7 października 2016

Papież Franciszek przyjął na audiencji uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN. Ojciec Święty nawiązał do dwusetnej rocznicy istnienia zgromadzenia, która zbiegła się z Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia.

– Na początku swoich dziejów wasze zgromadzenie przyczyniło się do rozpalenia na nowo wiary, którą rewolucja francuska tłumiła w sercach ubogich wieśniaków Prowansji, odbierając im także wielu duchownych. W ciągu niewielu dziesięcioleci rozeszło się ono po pięciu kontynentach, kontynuując drogę rozpoczętą przez założyciela – człowieka, który kochał Chrystusa gorącym sercem, a Kościół bez zastrzeżeń – powiedział papież.

Franciszek podkreślił znaczenie pracy misjonarzy oblatów wśród ubogich i wykluczonych. Zauważył także, że potrzeba ewangelizowania nie maleje lecz staje się coraz większa. – Wasza historia misyjna to dzieje tak wielu osób konsekrowanych, które oddały i poświęciły życie dla misji, dla ubogich, aby dotrzeć do dalekich ziem, gdzie były jeszcze „owce bez pasterza”. Dziś każda ziemia to tereny misyjne. Papież Pius XI nazwał was „specjalistami od trudnych misji”. Pole misji rozszerza się dzisiaj każdego dnia, obejmując coraz to nowych ubogich z obliczem Chrystusa, którzy proszą o pomoc, pociechę, nadzieję w najbardziej rozpaczliwych sytuacjach. Dlatego potrzeba was, waszej misyjnej odwagi, waszej gotowości, by nieść wszystkim Dobrą Nowinę, która wyzwala i pociesza – podkreślił Ojciec Święty.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą. Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

MJ/Poznań

Fot. OMI World