Poznań – oblat mistrzem Polski

This is a custom heading element.

9 października 2016

We wtorek 18 października uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem wikariusza prowincjalnego, o. Mariana Puchały OMI, rozpoczął się kolejny rok akademicki i formacyjny w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Homilię wygłosił dziekan Wydziału Teologicznego UAM, ks. prof. Paweł Wygralak.

W swojej homilii ks. Wygralak przypomniał, że jeśli chcemy, aby rok formacyjny przyniósł dobre owoce, każdemu z nas niezbędna jest współpraca z łaską Bożą. Odwołując się do treści listu Benedykta XVI adresowanego do seminarzystów kaznodzieja podkreślił, że centrum seminarium stanowi kaplica. Scholastycy zostali zachęceni, aby w szczególny sposób umiłować to miejsce i nie żałować czasu na przebywanie tam i modlitwę.

Po Mszy św. uczestnicy inauguracji udali się do seminaryjnej auli, by wziąć udział w kolejnej części uroczystości. Swoim przemówieniem zapoczątkował ją rektor obrzańskiego WSD, o. Józef Wcisło OMI. Po wygłoszeniu corocznego sprawozdania przez prefekta studiów, o. Pawła Zająca OMI, rozpoczął się wykład inauguracyjny pt. „Poczucie sensu życia osób starszych”, który w tym roku został wygłoszony przez ks. dr hab. Norberta Pikułę, profesora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej.

Klasztor w Obrze istnieje od 1291 r., kiedy to na te tereny przybyli cystersi. Pełni rolę Wyższego Seminarium Duchownego, od 1926 r., kiedy osiedlili się tu Misjonarze Oblaci MN (z przerwą na lata okupacji). W tym czasie mury seminarium opuściło ponad 750 wyświeconych księży. Dziś pracują na wszystkich kontynentach, w ponad 25 krajach. Pięciu absolwentów jest biskupami: Eugeniusz Juretzko OMI (Kamerun), Jacek Pyl OMI (Krym), Radosław Zmitrowicz OMI (Ukraina), Wiesław Krótki OMI (Kanada Północna – Eskimosi) i Jan Kot OMI (Brazylia). Obecnie w Obrze kształci się około 50 kandydatów na księży misjonarzy.

OMI/Obra