Poznań – Rada Prowincjalna

This is a custom heading element.

20 października 2016

W dniach 20-21 października 2016 r. odbywa się w Poznaniu posiedzenie zwyczajne Rady Prowincjalnej, na której poruszane są bieżące sprawy oraz kwestie związane z funkcjonowaniem prowincji.

Podjęta zostanie także decyzja dotycząca złożenia rezygnacji przez o. Antoniego Bochma OMI w związku z jego wyborem na funkcję Radnego Generalnego na Europę Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN.

W skład rady wchodzą: o. Antoni Bochm OMI – prowincjał, o. Józef Wcisło OMI – I radny, o. Marian Puchała OMI – II radny i Wikariusz Prowincjalny, o. Paweł Zając OMI III radny, o. Jerzy Ditrich OMI – IV radny, o. Sławomir Dworek OMI – V radny i br. Rafał Dąbkowski OMI – VI radny. W spotkaniu wzięli udział, z głosem doradczym, o. Józef Czernecki OMI – ekonom prowincjalny oraz o. Paweł Latusek OMI – sekretarz prowincjalny.

Zgodnie z 106. konstytucją zgromadzenia: „Radni mają udział w zarządzaniu prowincją, wyrażając przed prowincjałem swoje zdanie i oddając swój głos, gdy to jest wymagane przez ogólne prawo kościelne oraz przez Konstytucje i Reguły”.

OMI/Poznań