Poznań – o. Antoni Bochm OMI zrezygnował z funkcji prowincjała

This is a custom heading element.

24 października 2016

Ojciec Antoni Bochm OMI podczas ostatniej Rady Prowincjalnej złożył rezygnację z funkcji prowincjała w związku z jego wyborem na Radnego Generalnego na Europę. Do czasu wyboru jego następcy funkcję prowincjała będzie pełnił dotychczasowy wikariusz prowincjalny, o. Marian Puchała OMI.

Ojciec Marian Puchała OMI pochodzi z Gór Świętokrzyskich, urodził się w 1956 r. w Warszówku. Po ukończeniu WSD w Obrze podjął studia z zakresu teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ukończeniu studiów wrócił do seminarium w Obrze, gdzie pracował przez osiemnaście lat jako formator i wykładowca. W 2004 r. został superiorem w domu prowincjalnym w Poznaniu, pracując nadal jako wykładowca w WSD w Obrze. Po sześciu latach spędzonych w Poznaniu o. Puchała zostałem superiorem i ekonomem w Siedlcach. W 2014 r. wrócił do Poznania i pełni funkcję wikariusza prowincjalnego.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą. Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

MJ/Poznań