Kraków – spotkanie misjonarzy ludowych

This is a custom heading element.

27 października 2016

Od 25 do 27 października 2016 r. w Krakowie, w domu Księzy Misjonarzy u stóp Wawelu, odbyło się spotkanie formacyjne misjonarzy ludowych naszej prowincji.

Zarysowany temat dotyczył przyszłorocznego jubileuszu fatimskiego, a tematyka oscylowała wokół zagadnień fatimskich „Wezwania kaznodziejskie na 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie i zakończenie Wielkiej Nowenny Fatimskiej”. Spotkanie rozpoczęło się we wtorkowy wieczór. W środę na porannej Mszy św. homilię wygłosił o. Marian Puchała OMI. Następnie miały miejsce dwa wykłady.

Pierwszy z nich wygłosił o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Na podstawie przemyśleń Hansa Ursa von Balthasara nakreślił temat „Zastosowanie antropologii chrześcijańskiej w kaznodziejstwie maryjnym”. Wskazał on na mariologię, jako serce teologii, wbrew współczesnym mariologicznym redukcjonizmom, przypomniał wskazania „Marialis cultus” bł. papieża Pawła VI oraz ukazał spojrzenie ma Maryję w rozważaniach teologicznych Szwajcarskiego Kardynała.

Drugi wykład zaprezentował ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i kierownik Katedry Teologii Pozytywnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W związku ze związkami prelegenta z Sekretariatem Fatimskim na Krzeptówkach w Zakopanym, tematem wykładu było „Kaznodziejskie ujęcie przesłania Matki Boskiej Fatimskiej. Prelegent wskazał na to, że przesłanie Fatimy nie powiedziało jeszcze swojego ostatniego słowa (za Benedyktem XVI) oraz wyartykułował główne elementy pobożności fatimskiej i nabożeństwa fatimskiego, które przeważnie redukowane jest jedynie do 13. dnia miesiąca i fatimskich procesji.

Środowa sesja popołudniowa rozpoczęła się od spotkania z pełniącym obowiązki prowincjała o. Marianem Puchałą OMI, który m.in. mówił na temat aktualnych spraw związanych z życiem prowincji, a także sprawami dotyczącymi już samej posługi misjonarzy.

Dalsza część miała wymiar praktycznych warsztatów. Po krótkiej przerwie miała miejsce tzw. „burza mózgów”, której celem było wypracowanie ram cyklu kazań na nabożeństwa fatimskie w 2017 r. oraz dopasowanie do każdego z zaproponowanych tematów „maryjnego” tekstu biblijnego, na którym można by było oprzeć temat. Projekt ten przybrał temat „Orędzie Fatimskie nadzieją dla świata”. Część prac przeciągnęła się na czwartkowy poranek, kiedy kończyło się spotkanie misjonarzy ludowych.

W ostatni dzień, po porannej Mszy św., której przewodniczył o. Rafał Kupczak OMI, rozpoczęliśmy dalsze obrady. Spotkanie zakończyło się ustaleniem terminu następnego spotkania w Obrze, w listopadzie 2017 roku. Miała też miejsce prezentacja nowego tomiku homilii oblackich – tym razem wydanego już w Wydawnictwie „Salvator” – w formie tomiku homilii maryjnych: „O Maryi nigdy dość”. Był też czas na ewentualne dopowiedzenia i refleksje wszystkich uczestników spotkania. Oprócz spotkań oficjalnych był też czas na rozmowy, czy wymianę doświadczeń oraz zwiedzanie Krakowa.

RW OMI

fot. o. Paweł Gomulak OMI