Lubliniec – rondo im. Misjonarzy Oblatów MN

This is a custom heading element.

7 listopada 2016

Decyzją Rady Miejskiej Lublińca nowo powstałemu rondu na skrzyżowaniu ulic Lisowickiej i św. Anny nadano imię Misjonarzy Oblatów MN. 

29 października 2016 r. o godz. 16.00 rondo zostało poświęcone. Poświęcono także stojący na skrzyżowaniu, odnowiony krzyż.

Poświęcenia dokonał przełożony lublinieckiej wspólnoty misjonarzy oblatów, a zarazem proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki o. Waldemar Janecki OMI. Wśród licznie zgromadzonych gości, oprócz członków lublinieckiej wspólnoty oblackiej, obecni byli również oblaci z pobliskiego Kokotka, członkowie Rady Miejskiej na czele z burmistrzem, panem Edwardem Maniurą oraz panią wiceburmistrz Anną Jończyk-Drzymałą. Nie mogło zabraknąć parafian oraz mieszkańców miasta, którzy licznie przyjechali rowerami na tę uroczystość. Pojawił się także o. Tomasz Maniura OMI z uczestnikami rowerowej wyprawy Niniwa Team.

Burmistrz podkreślił wyjątkowe znaczenie tego wydarzenia ze względu na dwusetną rocznicę powstania Zgromadzenia oraz 75-lecie powstania parafii pw. św. Stanisława Kostki.

Misjonarze oblaci związani są z Lublińcem od 1922 r., kiedy przybyli otworzyć w nim oblacki juniorat (Kolegium Misyjne). W latach 1922–1953, z przerwą w latach 1939–1945, w junioracie kształciły się setki chłopców, których pociągało życie zakonne i misyjne. W latach trzydziestych liczba juniorów dochodziła do 287. Wielu z nich poszło drogą oblackiego charyzmatu, kontynuując formację w nowicjacie i dalej w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Jako misjonarze pracowali później w różnych częściach świata i Europy. Działalność szkoły ostatecznie zakończyli komuniści, zamykając ją 3 lipca 1952 r. W jej miejsce utworzyli Zakład Głuchoniemych, działający do 2000 r.

Parafia pw. św. Stanisława Kostki powstała w 1941 r. Fakt ten uratował dom zakonny i szkołę przed konfiskatą przez okupanta. W czasie II wojny światowej posługę w Lublińcu sprawowali oblaci prowincji niemieckiej.

Obecnie lubliniecka wspólnota misjonarzy oblatów prowadzi duszpasterstwo parafialne i młodzieżowe. Oblaci w Lublińcu prowadzą także duszpasterstwo specjalistyczne w pobliskich szpitalach, domach pomocy społecznej oraz w więzieniu dla kobiet. Poza tym głoszą rekolekcje i misje parafialne na terenie całej Polski i Europy.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 r. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 r. w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

br. Grzegorz Walczak OMI