Wrocław – ruszyła oblacka Komisja Medialna

This is a custom heading element.

21 listopada 2016

W minioną sobotę 19 listopada doszło do spotkania oblackiej Komisji Medialnej. Gospodarzem spotkania byli misjonarze oblaci z Wrocławia.

Komisja została powołana do życia dokładnie miesiąc wcześniej przez Prowincjała z Radą w celu wykształcenia spójnego i atrakcyjnego oblackiego przekazu medialnego. Do powstania tego ciała doradczego doprowadziła oddolna inicjatywa, a także odgórna sugestia płynąca z Kapituły Generalnej, żeby każda prowincja zatroszczyła się o ten obszar współczesnej ewangelizacji.

Jak podaje komunikat Rady Prowincjalnej:

Działając za zgodą Rady, ojciec Prowincjał ustanowił Komisję Medialną i powołał na jej członków ojców: Andrzeja Albiniaka, Tomasza Maniurę, Sebastiana Wiśniewskiego i Marcina Wrzosa oraz pana Krzysztofa Zielińskiego. Komisja ta ma się zająć animowaniem, koordynowaniem i opiniowaniem przekazów internetowych i wydawniczych. Zorganizowanie pierwszego posiedzenia Komisji ojciec Prowincjał zlecił o. Tomaszowi Maniurze. W czasie posiedzenia członkowie Komisji powinni wybrać przewodniczącego i opracować Statut, który będzie przedstawiony do zatwierdzenia na sesji Rady Prowincjalnej.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej, braterskiej atmosferze. Udało się zrealizować oba jego założenia. Wypracowano projekt statutu do zatwierdzenia przez władze Prowincji, a rolę przewodniczącego komisji powierzono o. Andrzejowi Albiniakowi OMI.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 r. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 r. w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

KZ