8 grudnia – święto patronalne Oblatów Maryi Niepokalanej

This is a custom heading element.

8 grudnia 2016

8 grudnia to w Kościele katolickim Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dla oblatów to również święto patronalne Zgromadzenia.

W tradycji naszego Zgromadzenia jest to dzień dziękczynienia Bogu za osobę Matki Jezusa Chrystusa, za dar Matki Niepokalanej – naszej Patronki.

Eugeniusz de Mazenod założył zgromadzenie w 1816 r. dla głoszenia Ewangelii ubogim. Uważał, że ta misja wypełnia się przez wstawiennictwo Niepokalanej. Początkowo zgromadzenie nosiło nazwę Misjonarzy Prowansji. Nazwa przestała jednak być odpowiednia, gdy misjonarze założyli dom i zaczęli pracować poza tym regionem. Przyjęto wówczas nazwę Oblatów Świętego Karola. Jednak już w 1825 r. Eugeniusz de Mazenod przed audiencją u papieża postanowił zmienić nazwę swojej rodziny zakonnej powierzając ją Niepokalanej. Odkrył on w Maryi najbardziej adekwatny model życia apostolskiego, które jako osoba najpełniej zaangażowana w służbę Chrystusowi, ubogim i Kościołowi, pragnął widzieć w założonym przez siebie zgromadzeniu.

17 lutego 1826 r. papież Leon XII zatwierdził Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i jego Reguły. Nazwa zgromadzenia zakonnego odpowiada celowi i naturze jego duchowości. Eugeniusz de Mazenod chciał, aby oblaci utożsamiali się z niepokalaną Maryją. Nie wybrał on nazwy zgromadzenia z racji kultu, ale raczej kierując się pragnieniem, aby właśnie utożsamianie się oblatów z Maryją było programem ich życia. Pragnął także, aby Maryja zawsze była obecna w życiu zgromadzenia. Wyznaczył Jej odpowiednie miejsce w modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. Domagał się także od oblatów, aby zawierzali „Dobrej Matce” wszystkie swoje problemy, rozbudzali kult maryjny i prowadzili wiernych do Jezusa i do Maryi.

W oblackim apostolacie Maryja jest Matką i Towarzyszką misjonarzy. Uprzywilejowaną posługą jest praca duszpasterska w sanktuariach maryjnych. Jedna trzecia placówek oblackich przyjętych przez założyciela stanowiły sanktuaria maryjne. Dziś oblaci zajmują się taką posługa na całym świecie m.in. w Lourdes, gdzie stanowią grupę kilkunastu kapelanów przy sanktuarium. W Polsce oblaci prowadzą sanktuarium maryjne w Kodniu nad Bugiem.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku.  Obecnie Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej liczy blisko 3900 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą. Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom (…), które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

OMI/Poznań

(fot. Randy OHC, flickr.com)