By wszędzie ewangelizować – rozmowa z wicegenerałem o. Paolo Archiatim

This is a custom heading element.

9 grudnia 2016

O Kapitule Generalnej i wyzwaniach misyjnych z wicegenerałem Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN, o. Paolo Archiatim, rozmawia o. Marcin Wrzos OMI. 

Jakie, zdaniem Kapituły Generalnej, są najważniejsze wyzwania stojące przed oblatami?  

To przede wszystkim wyzwania związane z misją i zdaniami oblatów, które im Pan Bóg stawia do realizacji, a które w ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie się zmieniają. Oblaci są wezwani nie tylko do podejmowania tradycyjnych posług. Musimy stawić czoła nowym wyzwaniom.

Jakie to są wyzwania? 

Podczas Kapituły nasze dyskusje krążyły wokół sześciu tematów. Po pierwsze, misja i nowe oblicze ubogich – chodzi o to, żeby dostrzec i zaradzić problemom migracji oraz narastającego ubóstwa i wykluczenia. To wielkie wyzwanie dla Kościoła, żeby ewangelizować tych ludzi. Niektórzy rozumieją władzę nie jako służbę, ale przywilej bogacenia się – stąd biorą się nierówności społeczne, wojny i zjawisko migracji. Druga sprawa to misje i międzykulturowość – to fenomen, który dotyka zarówno świata, jak i Kościoła, w tym także oczywiście naszego zgromadzenia. Kolejnym wyzwaniem jest świat młodych. Nie mówimy już o misji dla młodych, ale o misji z młodymi. Musimy się nauczyć jak być misjonarzami dla młodych i wspólnie z nimi samymi działać. Innym aspektem jest formacja. Wyzwania misyjne pociągają za sobą formację. Pytanie jest zasadnicze: jak przygotować oblatów, żeby potrafili odpowiadać na wyzwania, które przed nimi stoją? To sprawa, nad którą musimy się pochylić.

Ważne są też nowe media. 

Tak. Kolejna sprawa to media społecznościowe. Świat mediów bardzo szybko się rozwija. To wymusza zmiany na świecie, w Kościele i także w środowisku oblackim. Nie chodzi tylko o to, jak używać środków masowego przekazu do ewangelizacji. Chodzi przede wszystkim o to jak usytuować się w świecie, który jest przez te media zmieniany. Zastanawiamy się też jak my możemy pozytywnie wpłynąć na świat poprzez media.

Na kapitule mówiliście też o pieniądzach. 

Właśnie. Ostatni aspekt związany z misją, to finanse – nie możemy prowadzić misji bez zaplecza ekonomicznego. Temat ten bardzo interesuje wiele osób. Jeśli chodzi o Amerykę Północną, Europę czy Australię to nasza działalność się kurczy. Jest jednak coraz większa w Azji i Afryce – potrzebne są jednak środki finansowe, których w tamtych regionach brak. Te wyzwania znajdą się w dokumencie kapitulnym, który zostanie opublikowany i który będzie podstawą działań ojca generała i jego rady. Należy mieć nadzieję, że każda prowincja się nad tym pochyli.

Nowe media mogą być narzędziem ewangelizacji? 

Media społecznościowe są stosunkowo nowe. Odgrywają coraz większą rolę. Wielu młodych ludzi nie wyobraża sobie życia bez nich. Trzeba sobie jednak uświadomić, że one tworzą nową, bardziej powierzchowną kulturę, w której obecny jest kult jednostki. Przez to cierpi wspólnota i relacje międzyludzkie. Moim zdaniem powinniśmy przeciwstawić się tej tendencji. Nie można poprzestawać na kontaktach wirtualnych. Ważne jest, aby ludzie na nowo zaczęli się spotykać, a nie tylko zatrzymywać na płytkich relacjach. Musimy umiejętnie korzystać z zalet mediów społecznościowych – jak papież Franciszek, ale jednocześnie być bardzo ostrożni, żeby wystrzegać się zagrożeń z nich płynących. To chyba największe wyzwanie dla obecności Kościoła i naszego zgromadzenia w mediach społecznościowych – wykorzystać zalety, eliminując przy tym wady.

MW OMI