Pisma oblackie – tom V

This is a custom heading element.

25 stycznia 2017

Ukazał się V tom serii wydawniczej Pisma oblackie – Listy do Kongregacji i do Dzieła Rozkrzewiania Wiary 1832 – 1861, św. Eugeniusza de Mazenoda (tłum. Jan Gerłowski OMI). Jest to już piętnasty tom (z dwudziestu dwóch) w języku polskim, francuskojęzycznej serii publikującej teksty i dokumenty sporządzone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, założyciela Misjonarzy Oblatów MN. Jest to doskonała lektura dla osób chcących pogłębić duchowość oblacką.

Do tej pory ukazały się tomy: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14, 15 i 17.