Święty Krzyż – uczczono 154. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

This is a custom heading element.

1 lutego 2017

Z okazji 154. rocznicy wybuchu powstania styczniowego misjonarze oblaci wraz z przedstawicielami wojska i samorządowców modlili się w intencji Ojczyzny, 29 stycznia na Świętym Krzyżu.

O. Dariusz Malajka OMI w homilii zwrócił uwagę na to, że „dziś nie musimy chwytać za broń, kosy i szable. Nam dziś potrzeba narodowej jedności, zgody i wzajemnego szacunku. Potrzeba nam na nowo odkryć mądrość Jezusowego Królestwa, w którym normą życia i działania są błogosławieństwa”.

Rektor bazyliki zachęcał do tego, aby wzorem Ewangelii pamiętać, że to, co głupie w oczach świata, okazuje się mądre i sensowne w oczach Boga, a tych, którzy w oczach świata mogą uchodzić za naiwnych, Chrystus nazywa „błogosławionymi”, a więc szczęśliwymi.

Na Świętym Krzyżu spoczywają doczesne szczątki Wojciecha Oleśnickiego – powstańczego konspiratora, złożone w krypcie w Kaplicy Oleśnickich w 1863 r. Na zachodnim skrzydle klasztoru widnieje tablica z napisem: „Więźniom torturowanym i zamęczonym w tych murach, najlepszym synom narodu polskiego, uczestnikom walk powstania styczniowego”.

Ponadto w klasztorze znajdują się dwa obrazy autorstwa Stanisława Praussa przedstawiające oddziały Mariana Langiewicza stacjonujące na Świętym Krzyżu. Stoczyły one z wojskami rosyjskimi bitwę w Nowej Słupi i na Łysej Górze.

W kruchcie bazyliki mniejszej, gdzie znajduje się tablica upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego zostały złożone kwiaty, wieńce, zapalono znicze i odmówiono modlitwę za poległych.

Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku ogłoszeniem się przez Centralny Komitet Narodowy Tymczasowym Rządem Narodowym. Sześć tysięcy powstańców zaatakowało rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. Powstanie rozszerzyło się poza terytorium Królestwa na obszar Litwy i Ukrainy.

Powstanie objęło tereny zaboru rosyjskiego i miało charakter wojny partyzanckiej. Stoczono podczas jego trwania ok. 1200 potyczek. Siły polskie liczyły ok. 200 tys. osób. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało.

Pierwszym przywódcą powstania był Ludwik Mierosławski, który jednak po miesiącu utracił tę funkcję. Później dyktatorami powstania byli Marian Langiewicz i Romuald Traugutt, który stał się tragicznym symbolem zrywu. Aresztowany na skutek denuncjacji został skazany przez rosyjski sąd wojskowy na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 r. W miejscu stracenia stoi obecnie krzyż.

Choć za koniec powstania uznaje się jesień 1864 roku, to ostatni oddział partyzancki, dowodzony przez kapelana, księdza Stanisława Brzóskę został rozbity na Podlasiu dopiero w kwietniu 1865 roku.

W Mszy sprawowanej 29 stycznia w bazylice mniejszej pod przewodnictwem jej rektora o. Dariusza Malajki OMI uczestniczyli m.in.: ks. płk dr Włodzimierz Czerwiński, ks. mjr Mariusz Zybura, przedstawiciele gminy Nowa Słupia na czele z wójtem Andrzejem Gąsiorem.

Obecne były poczty sztandarowe: Świętokrzyskiego Batalionu im. Czwartaków z Nowej Słupi, Koneckiego Batalionu im. mjr Hubala. Zespół Estradowy Kompanii Honorowej im. Czwartaków śpiewem uświetnił liturgię.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

KAI