13 lutego

This is a custom heading element.

13 lutego 2017

ZBYT KOCHAM TEGO DROGIEGO BRATA, ABY SIĘ NIM BARDZO ŻYWO NIE PRZEJMOWAĆ

Do formalnych poleceń wydanych ojcu Tempierowi celem przygotowania do wizytacji dołączony był osobisty list, w którym Eugeniusz wyraża swą troskę.

W jednym z listów mówi o młodych oblatach w okresie formacji. Na jego podstawie możemy zauważyć szczególną uwagę Eugeniusz o ich samopoczucie oraz rozwój naukowy, ale także praktyczne uwagi, gdy konieczne jest upomnienie, aby stawać się dobrym misjonarzem.

…Polecam mu skrócenie jego pobytu w zakrystii, w szwalni krawcowej i w rozmównicy. Sądzę, że dla niego niekorzystne jest stałe widywanie się z matką, przez którą traci dużo czasu, a która rozmawia z nim tylko o sprawach bezużytecznych; wydaje mi się, że raz w tygodniu zupełnie wystarczy. Bez tego niech się nie łudzi, że kiedykolwiek nabierze ducha swego stanu.

Zbyt kocham tego drogiego kleryka, o którym ustawicznie myślę, aby się nim nie przejmować bardzo żywo, będąc zmuszonym żyć z dala od niego. Chciałbym, aby więcej studiował, zgodnie z naszym obowiązkiem – rozumie się o tyle o ile jego stan na to pozwoli. Słowem, proszę nalegać na wszystkie istotne punkty, aby się uświęcił zgodnie ze swoim powołaniem.

List do Henryka Tempiera, 16.06.1829, w: EO I, t. VII, nr 333.

Eugeniusz dąży, aby każdy oblat poprzez to, co robi, uświęcił się zgodnie ze swym powołaniem.