16 lutego

This is a custom heading element.

16 lutego 2017

POTRAKTUJ GO Z ZAUFANIEM I ŁAGODNOŚCIĄ

Kiedy Henryk Tempier w imieniu Eugeniusza udawał się na oficjalną wizytację wspólnoty do Laus, zasięga rady, jak postąpić z dwoma drażliwymi oblatami, z którymi miano problemy. Pierwszym z nich był Aleksander Dupuy, który po ponad roku opuścił oblatów –(http://www.omiworld.org/fr/dictionary/dictionnaire-historique_vol 1_d/193/dupuy-alexandre/)

że ojciec musi potraktować o. Dupuy’a z zaufaniem i łagodnością, aby rozproszyć niesłuszne uprzedzenia, jakie sobie urobił

(A. Yenveux, dz. cyt., t. VII, s. 97). Przypis dolny do listu nr 333, EO I, t. VII.

Jeśli idzie o superiora miejscowego w Laus, to proszę mu polecić, tak jakby to pochodziło od ojca, z łagodnością przestrzeganą w rozmowie, aby był mniej wrażliwy. Wydaje się, że to jest jego błąd, którego jeszcze sobie nie uświadomił.

List do Henryka Tempiera, 16.06.1829, w: EO I, t. VII, nr 333.

Drugim oblatem, do którego musiano podejść z zaufaniem i łagodnością był Andrzej Sumien – (http://www.omiworld.org/en/dictionary/historical-dictionary_vol-1_s/991/sumien-andr-marc/). To bardzo skomplikowana osoba, już w przeszłości dochodziło do spięć pomiędzy nim a Eugeniuszem odnośnie jego zachowania.

Nie będę czekał na ojca wizytę, aby mianować o. Sumiena drugim asesorem. Cieszę się, że ta oznaka zaufania spotyka go bezpośrednio ode mnie po to, aby mu dowieść, że okazałem mu względy, co do których był przekonany, że je stracił.

List do Henryka Tempiera, 16.06.1829, w: EO I, t. VII, nr 333.