Warszawa – konferencja misjologiczna na UKSW

This is a custom heading element.

28 lutego 2017

Misjolodzy z różnych kontynentów dyskutowali 24 lutego 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego o tożsamości chrześcijaństwa w multi-religijnym świecie.

„Pluralizm religijny i religijna tożsamość” – to temat międzynarodowej konferencji, która odbyła się 24 lutego br.  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W pierwszej części spotkania, podczas której uczestniczy łączyli się z pomocą współczesnych mediów (Skype), aby „azjatyckim okiem” analizować kwestię wpływu pluralizmu religijnego na tożsamość religijną chrześcijan i wyznawców innych religii w takich krajach jak Australia (kraj bardzo zsekularyzowany – o. prof. Austin Cooper OMI), Tajlandia (kraj z większością buddyjską – o. Claudio Bertuccio OMI), Filipiny (kraj chrześcijański w Azji – ks. dr Andrew Reception), Indie (kraj z większością hinduską – o. Joseph Samarakone OMI).

W drugiej części misjolodzy z Europy (Niemcy – Stefan Voges i Klaus Vellguth, Holandia – Frans Wijsen, Rumunia – ks. dr Cristian Sonea, Włochy – ks. prof. Gianni Colzani) mówili o misjach w perspektywie tożsamości religijnej na naszym kontynencie w epoce po zakończeniu zimnej wojny, a jednocześnie w perspektywie budzenia się nowych fundamentalizmów. Przybliżyli dokument wydany w 2011 r. przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego wspólnie z Światową Radą Kościołów oraz Światowym Aliansem Ewangelicznym na temat chrześcijańskiego świadectwa w świecie wielowyznaniowym.

Prelegenci z Polski (dr Zbigniew Paszta, o. dr hab. Piotr Piasecki OMI, profesorowie UKSW księża Krzysztof Kietliński i Tomasz Stępień, pracownicy katedry misjologii UKSW Jarosław Różański OMI, Tomasz Szyszka SVD i Wojciech Kluj OMI, oraz doktoranci UKSW ks. Useni Aboreng z Nigerii a także pan Sergiej Anoszka z Białorusi) przybliżyli religijną tożsamość ludów zamieszkujących ziemie polskie i inkulturację chrześcijaństwa oraz  ekonomiczny wymiar pluralizmu religijnego, a także religijną tożsamość młodych wolontariuszy pomagający przy obsłudze pielgrzymów w Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Nie zabrakło też kontekstu afrykańskiego, jego pluralizm religijny został ukazany na przykładzie Nigerii i Kamerunu. Poruszono też temat roli Kapituł Generalnych zgromadzeń misyjnych w kształtowaniu tożsamości religijnej członków zgromadzeń pochodzących ze zróżnicowanych religijnie środowisk.

Konferencja odbywała się zasadniczo w języku angielskim, co dodało specyficznego charakteru językowego różnorodności i tożsamości religijnej. Konferencja została zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Misjologów Katolickich (International Association of Catholic Missiologists), Missio Aachen, Katedrę Misjologii UKSW oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich.

Mariola Krystecka