3 marca

This is a custom heading element.

3 marca 2017

SPOSóB, W JAKI EUGENIUSZ PODEJMUJE DECYZJĘ: ROZWAŻYĆ WSZYSTKIE ARGUMENTY

Wydaje się, że ojciec Jeancard wyraził swe zdanie nie chcąc udac sie na misje z innym ovlatem. Eugeniusz odpowiada mu:

Mój drogi przyjacielu, nie ma nic bardziej słusznego jak robić uwagi, zwłaszcza wówczas, gdy odnoszą się do przełożonego, którego uczucia i sposób postępowania są znane.

W dalszej części Eugeniusz kreśli w zarysie swój sposób podejmowania decyzji: wysłuchuje zdania wszystkich i usiłuje wyważyć, co jest dobre dla osoby i co jest dobre dla misji oblackiej wspólnoty.

Wiedziałeś, że nie należę do tych, którzy nie zważając na żadne małe konwenanse, powiedziałbym nawet na słabo¬ści swoich podwładnych, widzą doskonałość posłuszeństwa tylko w tym, czego mają od nich wymagać, a nigdy nie niepokoją się tym, co trzeba robić. Ja zawsze usiłowałem brać pod uwagę wszystkie sprawy, które dadzą się pogodzić z dobrym porządkiem w Stowarzyszeniu i z dobrem dla dusz tak nie zgadzając się twoimi urazami, zawsze starałem się stawiać je na szalę i jeżeli one nie zawsze przeważały, to jednak zawsze były brane pod uwagę.

Jako Ojciec i Superior dobrze znał Jeancarda, ale upomina go analizując jego postawę:

Nie można zaprzeczyć, że jest dużym nieszczęściem, iż nie były one lepiej zwalczane przez ciebie, tym bardziej, że wiążą się z wieloma osobami, co do których twe uprzedzenia są również niesłuszne. Ale na tym polega twój błąd i ściśle mówiąc zło, z którego nie jesteś wyleczony i z powodu którego żalę się właśnie na ciebie, bo jestem przekonany, że są bardziej dobrowolne niż myślisz i mają swe źródło w uczuciach, które na pewno nie są cnotami.

Eugeniusz jednak zgadza się z pragnieniami Jeancarda:

Jakby nie było, aby cię zadowolić zmieniłem nasz plan działania. Nie udasz się do Dauphiné. Zamiast ciebie tę misję przeprowadzi ojciec Honorat. Ty pozostaniesz w Langwedocji, gdzie będziesz pracował aż do otrzymania nowego polecenia.

List do Jacquesa Jeancarda 26.09.1829, w: EO I, t. VII, nr 337.