O. Leon Nieścior OMI profesorem

This is a custom heading element.

8 marca 2017

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dzisiaj akty nominacyjne profesora nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nich był o. dr hab. Leon Nieścior OMI, wykładowca teologii patrystycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych.

O. Leon Nieścior OMI, ur. w 1962 r., to prezbiter Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, patrolog i egzegeta patrystyczny. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Temat jego pracy doktorskiej to „Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu”. W latach 1992 – 1993 odbył staż na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji. Habiltację napisał na podstawie rozprawy pt. „Asceza chrześcijańska i filozofia w pismach Nila z Ancyry”, w zakresie nauk teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2001 r. Od 2010 r był profesorem nazdwyczajnym UKSW. W latach 1993-2008 był wykładowcą patrologii i języków klasycznych w WSD Misjonarzy Oblatów MN w Obrze oraz patrologii w WSD Diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej w Paradyżu i w Instytucie Teologicznym św. Edyty Stein w Zielonej Górze (wcześniej w Gorzowie). Od 2008 r. jest wykładowcą starożytnej i średniowiecznej problematyki misyjnej na Wydziale Teologicznym UKSW, a od 2014 r. kierownikiem Katedry Teologii Patrystycznej w Instytucie Teologii Systematycznej tegoż wydziału.

O. Leon Nieścior współpracuje z czasopismem „Misyjne Drogi” oraz portalem www.misyjne.pl. W swoim dorobku ma kilkanaście monografii naukowych, kilkadzisiąt artykułów naukowych oraz liczne publikacje popularyzujące. Był organizotorem i współorganizatorem wielu konferencji i sympozjów naukowych. Należy do Sekcji Patrologów Polskich przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej oraz do Międzynarodowego Stowarzyszenia Patrologów „Association Internationale d’Études Patristiques” w Paryżu

W Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów, obok o. Leona, tytuł profesora posiadają oo. Wacław Hryniewicz OMI (KUL), Kazimierz Lubowicki OMI (PWT Wrocław) oraz Jarosław Różański OMI (UKSW), tytuł doktora habilitowanego posiadają: oo. Jan Bielecki OMI (prof. UKSW), Wojciech Kluj OMI (prof. UKSW), Kazimierz Lijka (prof. UAM), Adam Wojtczak OMI (prof. UAM), Andrzej Jastrzębski OMI, Piotr Piasecki OMI, a także Paweł Zając OMI, a tytuł doktora 25 współbraci.

MJ/Poznań