Wielka szansa dla kościoła św. Józefa i klasztoru Oblatów w Gdańsku!

This is a custom heading element.

21 marca 2017

9 lutego 2017r Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję w sprawie przyznania Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej dofinansowania dla projektu pn. „Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i renowację” (nr POIS.08.01.00-00-1036/16), złożonego w ramach procedury konkursowej do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W związku z przygotowaniem do realizacji tego wielkiego projektu powstała specjalna strona na potrzeby projektu http://rewitalizacja-gdansk.oblaci.org/ Tam będą zamieszczane wszystkie założenia projektu, ogłoszenia i aktualności.

Składamy serdeczne Bóg zapłać, którzy przyczynili się do tego sukcesu!