27 marca

This is a custom heading element.

27 marca 2017

KRZYŻ ZMARŁYCH OBLATÓW ZOSTANIE PRZEKAZANY NOWYM OBLATOM

Nie będą mieli innego wyróżniającego znaku niż ten, który jest właściwy ich posłudze, to znaczy wizerunek ukrzyżowanego Pana, który zawsze będą nosić zawieszony na szyi, zwisający na piersi, podtrzymywany pasem i sznurem, do którego będzie przywiązany.

Reguła z 1818, część druga, rozdział pierwszy: O innych głównych obowiązkach.

Najdroższą rzeczą dla oblata jest krzyż otrzymany w dniu wieczystej profesji. Eugeniusz podaje szczegółowe instrukcje o krzyżu zmarłych oblatów:

… Muszą one przejść do nowych oblatów, którzy z tego dziedzictwa będą czerpać pożytek. Takie rozdawanie chcę uważać za bardzo słuszne…

List do Hipolita Courtesa, 8.03.1830, w: EO I, t. VII, nr 343.

Dzisiaj wyróżniającym nas znakiem będzie jedynie oblacki krzyż (K 64), ponieważ Eugeniusz uważał go za jedyny możliwy wyróżniający nas znak:

Krzyż oblacki, otrzymany w dniu wieczystej profesji, będzie nam stałym przypomnieniem miłości Zbawiciela, który pragnie przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi i wysyła nas jako swoich współpracowników K 63.