30 marca

This is a custom heading element.

30 marca 2017

CUDOTWÓRCY

Józef Capmas trzynaście lat przed wstapieniem do oblatów otrzymał święcenia kapłańskie. Po złożeniu ślubów w dzieło głoszenia misji wniósł wiele talentów. Eugeniusz swój podziw wyraża wobec ojca Courtesa:

O. Capmas robi cuda w Delfinacie…

List do Hipolita Courtesa, 8.03.1830, w: EO I, t. VII, nr 343.

Yvon Beaudoin tak napisał w Historycznym Slowniku Oblackim: (http://www.omiworld.org/en/dictionary/historical-dictionary_vol-1_c/636/capmas-joseph-th-odore-martial/). W 1830 roku przebywał w Notre-Dame du Laus i wraz z ojcem Guibertem głosił misje. 7 kwietnia 183o roku Guibert napisał do Założyciela, że ojciec Campas „doskonale zrozumiał metodę misji, dobrze głosi dla ludu i dla ludzi wykształconych; jego gorliwość jest niezmordowana, nic go nie zraża. Bardzo często byłem zmuszony pohamowywać jego zapał i nakłonić go do pewnych złagodzeń”.

Dla Jezusa wszyscy uczniowie, którzy wykorzystują czas i talenty, aby ukazywać Go jako Zbawiciela, są cudotwórcami. Tak samo, jak cieszył się słuchając apostołów opowiadających o swej misji, tak samo cieszy się nami, widząc, że głosimy Go jakością naszego życia i poprzez nasza posługę. Cudotwórcy w naszym codziennym życiu – cudotwórcy Zbawiciela.