6 kwietnia

This is a custom heading element.

6 kwietnia 2017

EUGENIUSZ I HISTORIA FRANCJI: REWOLUCJA 1789 ROKU

Świat uprzywilejowanego życia, które mógł wieść Eugeniusz, gwałtownie zakończył się, gdy miał dziewięć lat. Celem rewolucji z 1789 roku była zniszczenie Kościoła i wpływu, jaki miał nad ludźmi. Szlachecka rodzina de Mazenodów musiała uciekać. Yvon Beaudouin kreśli kontekst tego wydarzenia:

21 września 1792 roku ogłoszono pierwszą republikę, która przetrwała do 28 maja 1804 roku i została zastąpiona napoleońskim cesarstwem. Eugeniusz niewiele mówi o tym okresie, ale doświadczył jego konsekwencji. W tej fazie rewolucja francuska była gwałtowna. Rozpoczęła się pokojowo w tym celu, aby przejść od społeczeństwa opartego na przywilejach do społeczeństwa, w którym powszechnym prawem wszystkich była równość. 4 sierpnia 1789 roku parlament zniósł feudalne przywileje i 26 sierpnia ogłosił deklarację praw człowieka. Dekretem z 7 września 1790 rozwiązano Parlament w Aix, jak wszystkie inne, a 4 lipca 1791 roku Izbę Obrachunkową.

W Aix dał o sobie znać ruch antyrewolucyjny przeciwko któremu wystąpiły agresywne ugrupowania broniące rewolucji. W grudniu 1790 roku wzrasta agitacja, bojówki chcą pochwycić pewnych arystokratów, z których kilku zostanie powieszonych na Cour naprzeciwko hotelu de Mazenodów. Wobec powyższego, 13 grudnia 1790 roku przebrany za myśliwego przewodniczący de Mazenod ucieka do Nicei, gdzie w lutym 1791 roku ściąga Eugeniusza. http://www.omiworld.org/fr/dictionary/dictionnaire-historique_vol-1_r/423/r-publiques/